Wonen doe je niet op goed geluk

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Een woning moet niet alleen van goede kwaliteit zijn, maar ook aangepast aan de bewoners. De Vlaamse Overheid legt aan woningen een aantal veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen op, die u terugvindt in de Vlaamse Wooncode.

Niet alleen de kwaliteit van onze eigen woning is belangrijk maar ook de woonomgeving. Daarom willen de gemeenten niet alleen aandacht voor gezonde en veilige woningen, maar ook naar mogelijks leegstaande of verwaarloosde panden die de leefomgeving negatief beïnvloeden.

Leegstand

De drie gemeenten voeren een actief leegstandsbeleid met als doel verloedering van woningen te vermijden en het bestaand woningaanbod optimaal te benutten.

Verder lezen »
Verwaarlozing

Iedere gemeente houdt een inventaris bij van verwaarloosde woningen of gebouwen.

Verder lezen »
Ongeschikte of onbewoonbare woning

Alle woningen in Vlaanderen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid voldoen, kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.

Verder lezen »
Conformiteitsattest

Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat ze volledig in orde is en voldoet aan de normen uit de Vlaamse Codex Wonen. Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat jouw woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. In sommige gevallen kan ook Wonen-Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de gemeente of van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag. De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoende rookmelders heeft.

Verder lezen »
Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langskomen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren? Maak een afspraak.