Woonwinkel nieuwsberichten

Mijn VerbouwLening voortaan niet langer renteloos

Sinds 1 september 2022 kan Mijn VerbouwLening aangevraagd worden via alle Energiehuizen in Vlaanderen. Dit was sinds de start een renteloze lening tot 60.000 euro voor eigenaars-bewoners met een laag tot gemiddeld inkomensniveau. Daar komt nu verandering in.

Verder lezen >

Basispakket energie

Midden september 2022 besliste de federale regering om het basispakket energie in te voeren voor alle gezinnen met een variabel energiecontract of een vast energiecontract dat werd afgesloten of vernieuwd na 30 september 2021. Zij krijgen een korting via de facturen van november en december 2022. In december 2022 besliste de federale regering om een extra maatregel in te voeren en het basispakket te verlengen. Alle gezinnen met een variabel energiecontract of een vast energiecontract dat werd afgesloten of vernieuwd na 30 september 2021, krijgen een korting voor de maanden januari, februari en maart 2023.

Verder lezen >

Premie van 250 euro voor gezinnen die met pellets in bulk verwarmen

Huishoudens die hun hoofdwoning verwarmen met pellets in bulk, krijgen een premie van 250 euro netto. Dat heeft de federale regering beslist.

Verder lezen >

Renovatieverplichting bij aankoop van woning of appartement

Wie na 1 januari 2023 een energieverslindende woning koopt, is verplicht om die energiezuiniger te maken. De energiezuinigheid wordt bepaald aan de hand van een EPC (energieprestatiecertificaat), waarbij A+ uitstekend is en F zeer slecht.

Verder lezen >

Premie thuisbatterij daalt vanaf 1 januari 2023 en wordt stopgezet op 1 april 2023

Stroom van bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens die niet meteen wordt gebruikt, wordt op het elektriciteitsnet gezet. Met een batterij kunnen kleine producenten hun overtollige stroom opslaan en enkele uren later gebruiken.Natuurlijke personen die een thuisbatterij plaatsen en deze laten keuren/in gebruik nemen vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023, komen in aanmerking voor volgende premie: 0 tot 4 kWh: 150 euro per kWh 4 tot 6 kWh: 125 euro per kWh De maximale premie wordt bereikt bij 6 kWh en bedraagt 850 euro. Voor ingebruikname/keuring vanaf 1 april 2023 stopt de premie volledig. De premie thuisbatterij wordt versneld stopgezet: thuisbatterij-installaties met een keuringsattest na 31 maart 2023 komen niet meer in aanmerking voor steun. De stopzetting is op 2 december 2022 definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Verder lezen >

Groepsaankoop groene stroom en gas

De groepsaankoop groene stroom en gas van de Provincie West-Vlaanderen is terug! Registreer je ook dit jaar gratis & vrijblijvend.

Verder lezen >

Geen of beperkte indexering huurprijzen voor woningen met EPC-label D, E en F

Beperkingen op de huurprijsindexering voor woningen met hoog energieverbruik.

Verder lezen >

Mazoutcheque - 300 €

Eerder dit jaar zette de federale regering het licht op groen voor een premie voor gezinnen die verwarmen met stookolie. Nadat de overheid eerder het bedrag van deze mazoutcheque verhoogde tot 225 euro werd deze op 16 september 2022 andermaal opgetrokken tot 300 euro. Ook werd de periode verlengd tot eind maart 2023.

Verder lezen >

Gratis renovatieadvies van het Energiehuis

Rekening houdend met de huidige hoge energieprijzen kan energetisch renoveren van de woning een eerste belangrijke stap zijn om de energiefactuur te beperken. Er is mogelijkheid om gratis renovatieadvies aan te vragen bij het Energiehuis van DVV Westhoek. De renovatieadviseur vormt een beeld van de woning op basis van een gesprek en een screening van de woning (ramen, isolatie, installaties,…). Achteraf krijgt de bewoner een rapport met een advies voor de uit te voeren renovatiewerken.

Verder lezen >