E-peil

Facturen 2020 (De aanvraag moet ingediend worden uiterlijk binnen het jaar na datum van de laatste factuur (= eindfactuur).

Belangrijk

 • Enkel voor nieuwbouw
 • Enkel voor bouwaanvragen t.e.m. 31.12.2016

Premiebedrag

Het premiebedrag is afhankelijk van de datum van de bouwaanvraag en het behaalde E-peil

Premiebedrag beschermde afnemer

Beschermde afnemers hebben recht op een verhoging van de premie met 20%

Verhoging premiebedrag

Extra premie van 300 euro voor een zonneboiler mits voldaan wordt aan de vooropgestelde voorwaarden

Verplicht toe te voegen

 • Het ondertekend energieprestatiecertificaat ‘bouw’
 • De ondertekende EPB-aangifte

Toe te voegen indien van toepassing

 • Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest
 • De toelating tot uitbetaling van de premie aan de aanvrager als de aanvrager van de premie niet de aangifteplichtige is die vermeld staat op de EPB-aangifte
 • Een bewijs van afbraak als ‘herbouw’ niet vermeld is op de EPB-aangifte
 • Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent

Klik hier om de premievoorwaarden na te lezen.

 

Facturen 2021 (Facturen die meetellen voor de bepaling en behandeling van de premie mogen op het moment van de aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn)

Belangrijk

 • Enkel voor nieuwbouw
 • Enkel voor bouwaanvragen t.e.m. 31.12.2016

Premiebedrag

Het premiebedrag is afhankelijk van de datum van de bouwaanvraag en het behaalde E-peil

Premiebedrag beschermde afnemer

Beschermde afnemers hebben recht op een verhoging van de premie met 20%

Verhoging premiebedrag

Extra premie van 300 euro voor een zonneboiler mits voldaan wordt aan de vooropgestelde voorwaarden

Verplicht toe te voegen

 • Het ondertekend energieprestatiecertificaat ‘bouw’
 • De ondertekende EPB-aangifte

Toe te voegen indien van toepassing

 • Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest
 • De toelating tot uitbetaling van de premie aan de aanvrager als de aanvrager van de premie niet de aangifteplichtige is die vermeld staat op de EPB-aangifte
 • Een bewijs van afbraak als ‘herbouw’ niet vermeld is op de EPB-aangifte
 • Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent

Klik hier om de premievoorwaarden na te lezen.

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langskomen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren? Maak een afspraak.