Premies Stad Poperinge

De stad Poperinge helpt je mee investeren in het verbeteren, renoveren of energiezuiniger maken van je woning met premies voor verschillende werken.

Hieronder vind je een overzicht van de mogelijke premies voor de verschillende categorieën van werken. Voor elk type premie gelden specifieke voorwaarden.

Premie voor het functioneel renoveren van woongelegenheden.

Onder bepaalde voorwaarden kan je van een premie genieten ter verbetering van oude woningen die reeds minstens 30 jaar bewoond zijn.

Verder lezen »
Impulssubsidie private huurmarkt.

Er wordt vanaf 2016 een subsidie verleend voor de renovatie van private huurwoningen. De renovatiewerken moeten noodzakelijk zijn om de woning te laten voldoen aan de kwaliteitsnormen uit de Vlaamse Wooncode, de huurwoning energiezuiniger te maken of te voorzien in eigen energieproductie.

Verder lezen »