Huurgarantieverzekering

De provinciale huurgarantieverzekering is een verzekering voor verhuurders die verhuren aan eenoudergezinnen.

Deze omvat:

 • Onbetaalde huurgelden (maximaal 12 maanden huur);
 • Huurschade (equivalent van maximaal 12 maanden huur);
 • Rechtsbijstand: juridische hulp, verzoeningsprocedure, juridische procedure (equivalent van maximaal 12 maanden huur)

Daarnaast is ook voorzien:

 • Forfait bij wederverhuring in specifieke omstandigheden (overlijden of gehele/gedeeltelijke blijvende invaliditeit van de huurder of gedomicilieerden);
 • Netwerk van aannemers voor de verhuurder om snel werken uit te laten voeren.

Wie kan deze verzekering aanvragen?

Verhuurders:

 • Die op de private huurmarkt een woning willen verhuren aan eenoudergezinnen
 • Door middel van een huurcontract van minstens 3 jaar
 • Met een redelijke huurprijs (huurschatter als richtinggevend) die maximaal 33% bedraagt van het bruto inkomen van de ouder en niet meer dan 1.000 euro bedraagt
 • De verhuring en woning voldoen aan het Vlaams Huurdecreet en de Vlaamse Codex Wonen

Huurders:

 • Eenoudergezinnen, met name gezinnen die bestaan uit 1 ouder en minstens 1 kind ten laste (met groeipakket) en zonder andere inwonende derden
 • Waarvan het bruto gezinsinkomen gelijk of hoger is dan 22.000 en lager dan 55.000 euro
 • Indien van toepassing met verblijfsvergunning van minstens 5 jaar

Hoe loopt de procedure?

Het lokale woonloket is het aanspreekpunt voor informatie met betrekking tot de Provinciale Huurgarantieverzekering en de plaats waar je de aanvraag doet.

Het woonloket bezorgt de aanvraag aan de verzekeraar. Na goedkeuring door de verzekeraar wordt een verzekeringsattest bezorgd.

Wanneer kan je bij het woonloket terecht?

Als verhuurder:

 • Voor informatie rond verhuren, controle of de woning voldoet aan de normen en melding van de huurprijs (via de huurschatter);
 • Om de aanvraag te doen (al dan niet samen met de huurder);
 • Indien verhuring via vastgoedmakelaar, kan deze ondersteuning bieden.

Als huurder:

 • Om een attest (met beperkte geldigheidsduur) te bekomen dat hij/zij aan de voorwaarden voldoet. Hiermee kan aan de verhuurders aangetoond worden dat ze in aanmerking komen voor de verzekering;
 • Om een (gezamenlijke) aanvraag te doen (al dan niet samen met de verhuurder).

Welke documenten heb je nodig bij de aanvraag? Documentenlijst

Wat mag die kosten?

Niets. De huurgarantieverzekering wordt gratis aangeboden aan de verhuurder, voor een periode van maximaal 3 jaar.

Wat te doen bij schade?

Vanaf de start is FVC Verzekeringen het verdere aanspreekpunt voor alle schadegevallen en de schadeaangifte.

Belangrijk:

 • Doe de schadeaangifte tijdig met de vereiste documenten PDF.
 • Er is een wachttijd van 4 maanden vooraleer men beroep kan doen op de waarborgen voor onbetaalde huurgelden, huurschade en de juridische procedure inzake rechtsbijstand. Voor juridische hulp en de verzoeningsprocedure is die er niet.
 • Onbetaalde huurgelden moeten worden aangegeven binnen de 30 dagen na de tweede keer niet of onvolledig betalen van de huur.
 • Bij schade moet dit worden aangegeven binnen de 30 dagen na het schadevoorval.

Contactpunt is FVC Verzekeringen

Wat als de verhuring stopt?

De verhuurder is verplicht om het stopzetten van het huurcontract te melden aan de Provincie en FVC Verzekeringen.

 Klik hier voor alle informatie omtrent de huurgarantieverzekering.

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langskomen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren? Maak een afspraak.