Fluvius

Vanaf 1 juli kun je een aantal premies niet meer aanvragen via Fluvius.

Concreet gaat het over de volgende premies: beglazing, dak- of zoldervloerisolatie, vloer- of kelderisolatie, warmtepomp- of zonneboiler , warmtepomp   en condensatieketel.

Deze premies kunnen vanaf 1 oktober aangevraagd worden via mijnverbouwpremie.be.

 

E-peilpremie voor nieuwbouw
Dak- of zoldervloerisolatie

Sinds 2015 geldt in Vlaanderen een minimumnorm voor dakisolatie, namelijk minimale R-waarde van 0,75 m²K/W. Sinds 2021 kan het ontbreken van een dakisolatie aanleiding geven tot het ongeschikt verklaren van de woning. Dus waarop nog wachten om je dak goed te isoleren? Veel renovatieplezier!

Verder lezen »
Buitenmuurisolatie

WIST JE DAT...je muren op drie verschillende manieren kan isoleren: aan de buitenkant, in de spouw of aan de binnenkant.

Verder lezen »
Vloer- of kelderisolatie

Het isoleren van het onderste schildeel van je woning is de volgende grote stap om te komen tot een volledig geïsoleerde woning. Gun jezelf het hedendaagse comfort en hou je voeten warm! Door het aanbrengen van isolatie op de vloer van de benedenverdieping of aan het plafond van je kelder, voelt je vloer minder koud aan en kan de thermostaat een graadje lager. Waarop wachten?

Verder lezen »
Beglazing

Vanaf 2020 trad de dubbelglasnorm in werking. Het hebben van enkelglas zal geleidelijk aan zwaarder doorwegen in de beoordeling van de woningkwaliteit en kan vanaf 2023 leiden tot de ongeschiktverklaring van je woning! Vervang daarom nu alle enkelglas zodat je woning tijdig in orde is.

Verder lezen »
Zonneboiler

Met een zonneboiler kan je een groot deel van het water voor sanitair gebruik opwarmen met gratis zonnewarmte. Een zonneboiler zet zonnestraling om in warmte en slaat die warmte op in een voorraadvat met water. Geeft de zon niet voldoende warmte, dan zorgt de naverwarming ervoor dat er altijd voldoende warm water beschikbaar is. De hoofdonderdelen van een zonneboiler zijn de zonnecollector (op het dak), de leidingen, het voorraadvat, de regeling en de naverwarming. Een zonneboiler voor vier personen kost gemiddeld 4000 euro (exclusief btw). Daartegenover staat dat je jaarlijkse kosten voor het verwarmen van water nog maar de helft van vroeger zijn.

Verder lezen »
Warmtepompboiler

Een milieuvriendelijk alternatief voor een klassieke boiler op elektriciteit, aardgas of stookolie is een warmtepompboiler. Een warmtepompboiler warmt sanitair warm water op via de warme lucht die wordt onttrokken uit (niet-verwarmde ruimtes van) de woning of uit de buitenlucht. Door compressie wordt de lucht op een hogere temperatuur gebracht en hierdoor wordt het sanitair water opgewarmd om zo tot de gewenste temperatuur te komen. In vergelijking met een traditionele elektrische boiler verbruikt een warmtepompboiler tot drie keer minder elektriciteit. De aanschafprijs bedraagt ongeveer 2500 euro (exclusief btw). Zo'n boiler is vooral interessant voor wie meer dan 100 l warm water per dag verbruikt (dus hoe hoger het verbruik, hoe interessanter het toestel).

Verder lezen »
Warmtepomp

Een milieuvriendelijk alternatief voor de klassieke verwarmingsinstallatie is een warmtepomp. Er zijn diverse types warmtepompen beschikbaar. Een warmtepomp haalt haar warmte uit de ondergrond of het grondwater (een geothermische warmtepomp) of uit de buitenlucht (een lucht/lucht of een lucht/water waterpomp). De meeste warmtepompen werken op elektriciteit. Een beperkt aantal warmtepompen werkt op aardgas (een gasabsorptiewarmtepomp). Meer en meer wordt een warmtepomp gecombineerd met een klassieke condensatieketel (een hybride lucht/waterwarmtepomp).

Verder lezen »
Zonnepanelen

Met zonnepanelen kan je het grootste deel van je elektriciteitsverbruik opwekken met gratis zonlicht. De Vlaamse Regering heeft ambitieuze doelstellingen voor zonne-energie. Bovendien zijn zonnepanelen een rendabele en veilige investering. Door de daling van de kostprijzen en de hoge elektriciteitsprijzen zijn de meeste installaties binnen de tien jaar terugverdiend. Daarna leveren ze doorgaans nog 15 jaar lang stroom. Zonnepanelen met een vermogen van ongeveer 4 kWp, om een doorsnee gezin met een jaarverbruik van 3500 kWh bijna volledig van stroom te voorzien, kosten gemiddeld 4700 euro (exclusief 6% btw).

Verder lezen »
Gascondensatieketel

Condensatieketels kunnen permanent een belangrijk deel van de waterdamp in de verbrandingsgassen condenseren. Zo wordt meer nuttige warmte vrijgemaakt. De nog warme verbrandingsgassen worden afgekoeld via een warmtewisselaar waar het retourwater van de radiatoren of de vloerverwarming door stroomt.

Verder lezen »
EPC-labelpremie

Wanneer je een woning met een slechte energieprestatie binnen de 5 jaar grondig renoveert waardoor het EPC-label aanzienlijk verbetert, kan je hiervoor vanaf 2021 een EPC-labelpremie krijgen. De EPC-labelpremie geldt los van de individuele premies voor de investeringen zelf.

Verder lezen »
Uitdovende totaalrenovatiebonus

De totaalrenovatiebonus is een uitdovende premie die enkel nog toegankelijk is voor burgers die reeds ingestapt zijn in dit traject. Iedereen die minstens één van de zeven energiebesparende investeringen (dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler) liet uitvoeren gedurende de periode 2017-2020 en hiervoor een premie aanvroeg, kan nog steeds beroep doen op de totaalrenovatiebonus. Deze groep komt niet in aanmerking voor de EPC-labelpremie.

Verder lezen »
Premie voor sturing van elektrische warmte

Wie investeert in een apparaat die de bestaande apparatuur bij accumulatieverwarming, elektrische boilers en warmtepompen kan sturen, kan hiervoor een premie krijgen. Deze premie loopt tot eind 2022, zowel in bestaande woningen als in nieuwbouw. Dankzij de komst van de digitale meter, kunnen gezinnen op een efficiënte manier hun warmte- en elektriciteitsverbruik regelen aan hun noden. Heel wat gezinnen verwarmen elektrisch in de vorm van een warmtepomp, warmtepomboiler, elektrische boiler of een accumulatieverwarming. Door de installatie van een sturingsapparaat kan je je elektriciteits- en warmteverbruik zoveel mogelijk afstemmen op je eigen productie (bijvoorbeeld via zonnepanelen) en/of het vermijden van piekmomenten. Voor de aankoop en de plaatsing door je installateur van dat sturingsapparaat, heb je recht op een premie.

Verder lezen »
Premies voor beschermde afnemers

Elektriciteit en verwarming zijn basisbehoeften. Om ervoor te zorgen dat iedereen continu kan beschikken over elektriciteit en aardgas, voorziet de energiewetgeving in een aantal sociale maatregelen. De federale overheid heeft in 2021 het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas uitgebreid naar een veel ruimere doelgroep waardoor ongeveer 400.000 gezinnen in Vlaanderen hiervoor in aanmerking komen. Deze uitbreiding werd verlengd tot 31 maart 2022. De uitgebreide doelgroep komt ook in aanmerking voor de verhoogde premies voor beschermde afnemers. Beschermde klanten zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

Verder lezen »
Verhoogde premies voor klanten met uitsluitend nachttarief

Vanaf 2021 gelden hogere premies voor wie aangesloten is op het elektriciteitsnet met uitsluitend nachttarief (met exclusieve nachtteller) en energiebesparende investeringen uitvoert. Deze maatregel speelt in op de verhoogde elektriciteitskosten voor gezinnen met uitsluitend nachttarief ten gevolge van de gefaseerde uitdoving van het uitsluitend nachttarief. Concreet betekent dit dat gezinnen met een exclusief nachttarief vanaf 2021 beroep kunnen doen op verhoogde premies voor de isolatie van daken, vloeren, muren, alsook hoogrendementsbeglazing, warmtepompen en warmtepompboilers. De premies voor de investering in een zonneboiler en zonnepanelen worden niet verhoogd voor klanten met uitsluitend nachttarief.

Verder lezen »
Huur- en isolatiepremie

De Vlaamse overheid wil slecht geïsoleerde huurwoningen helpen isoleren. Voor huurwoningen bewoond door prioritaire groepen zijn er extra hoge premies voor sociale dakisolatieprojecten, sociale beglazingsprojecten en sociale spouwmuurisolatieprojecten. Bovendien begeleidt een projectpromotor de huurder en de verhuurder bij de voorbereiding en de uitvoering van de werken.

Verder lezen »
Ventilatiesysteem

Voor de installatie van een ventilatiesysteem krijg je geen premie, maar de investering telt wel mee voor de totaalrenovatiebonus. Je moet de plaatsing van je ventilatiesysteem dan wel aanmelden bij Fluvius.

Verder lezen »
Retroactieve investeringspremie zonnepanelen

Begin 2021 vernietigde het Grondwettelijk hof het principe van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter. Omdat dit arrest ook financiële gevolgen heeft, besliste de Vlaamse Overheid om een retroactieve investeringspremie toe te kennen aan eigenaars van zonnepanelen die tussen 1 januari 2006 en 31 december 2020 in dienst genomen werden en het recht op de terugdraaiende teller verliezen na plaatsing van een digitale meter.

Verder lezen »
Premie asbestverwijdering van niet-verwarmde gebouwen met plaatsing van zonnepanelen

Als je investeert in het verwijderen van asbest in combinatie met het leggen van zonnepanelen op jouw dak, kun je hiervoor een premie krijgen. De premie is alleen geldig voor niet-verwarmde niet-residentiële gebouwen en bedraagt 12 euro/m² als je aan de voorwaarden voldoet. Je kunt een premieaanvraag indienen bij Fluvius tot uiterlijk 31 maart 2023.

Verder lezen »
Kortingsbon voor aankoop energiezuinige wasmachine, droogkast, koelkast of diepvries

Heb je recht op het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit en koop je een nieuwe energiezuinige wasmachine, droogkast, koelkast of diepvries?

Verder lezen »
Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langskomen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren? Maak een afspraak.