Team

Günther Goudeseune
Günther Goudeseune
Coördinator
T 057-34.66.00
Contacteer mij

De coördinator van de IGSW zorgt in eerste instantie voor de goede werking van de dienst. Hij verzorgt de contacten met de lokale overheden, bereid overleg voor met bijvoorbeeld OCMW, gemeente, sociale bouwmaatschappijen en andere actoren die in de regio op het vlak van huisvesting actief zijn. Uiteraard blijft de coördinator ook op de hoogte van de beleidsinitiatieven omtrent wonen in uw gemeente, de huidige reglementen rond premie aanvragen, leegstand, verwaarlozing, ... en kun je er terecht met jouw vragen.

Els Havegheer
Els Havegheer
Woonwinkel medewerkster
T 057-34.66.00
Contacteer mij

De woonwinkel medewerkster verzorgt de ‘eerstelijnsloketfunctie’ van de IGSW. In elke gemeente kunnen eigenaar(s)/bewoner(s), huurder(s) of verhuurder(s) op specifieke zitdagen bij de woonwinkel medewerkster terecht voor: - Aanvragen premie van de gemeente, de gas- en elektriciteitsleverancier, de Vlaamse Overheid, de Provincie, de Federale overheid. - Voorwaarden voor inschrijvingen voor sociale huurwoningen. - Inschrijvingen sociale huurwoningen en ook het nodige attest i.v.m. voldoende kennis van het Nederlands - zoeken naar een huurwoning. - Vragen in verband met een huurcontract. - Zoeken naar een oplossing bij geschillen tussen huurder en verhuurder. - Een woning verhuren via het Sociaal Verhuur Kantoor.

Frits Vandenbussche
Frits Vandenbussche
Technisch adviseur
T 057-34.66.00
Contacteer mij

Een woning moet natuurlijk niet enkel betaalbaar zijn, maar tevens over het nodige basiscomfort beschikken en voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen. Wie een woning huurt waarvan de kwaliteit niet conform is aan de hedendaagse normen en vereisten, kan bij de woonwinkel langskomen voor een gesprek met de technische adviseur. U krijgt hierbij onder meer uitleg en informatie omtrent de te volgen procedure voor een kwaliteitsonderzoek en de gevolgen van een eventuele ongeschikt of onbewoonbaar verklaring. Tevens gaat de technisch adviseur op pad om vaststellingen te doen rond leegstaande, verwaarloosde of verkrotte woningen.

Kate Janssen
Kate Janssen
Technisch adviseur
T 057-34.66.00
Contacteer mij

Een woning moet natuurlijk niet enkel betaalbaar zijn, maar tevens over het nodige basiscomfort beschikken en voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen. Wie een woning huurt waarvan de kwaliteit niet conform is aan de hedendaagse normen en vereisten, kan bij de woonwinkel langskomen voor een gesprek met de technische adviseur. U krijgt hierbij onder meer uitleg en informatie omtrent de te volgen procedure voor een kwaliteitsonderzoek en de gevolgen van een eventuele ongeschikt of onbewoonbaar verklaring. Tevens gaat de technisch adviseur op pad om vaststellingen te doen rond leegstaande, verwaarloosde of verkrotte woningen.

Tina Overbergh
Tina Overbergh
Administratief medewerkster
T 057-34.66.00
Contacteer mij

Teneinde alle administratieve verwerkingen vlot te kunnen afhandelen op de verschillende domeinen waar de woonwinkel actief is, werd in 2013 een extra administratief medewerker in dienst genomen. De administratief medewerkster zorgt als eerste aanspreekpunt dat je steeds basis informatie krijgt bij vragen rond wonen, en verwijst je door naar één van de andere medewerkers indien nodig.