Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een huursubsidie, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Onderstaande voorwaarden gelden vanaf 1 mei 2019.

Inkomen

Het totale inkomen van uw huishouden van het recentste jaar waarop uw aanslagbiljet betrekking heeft, mag niet hoger zijn dan:

 • 24.852 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste
 • 26.934 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap
 • 37.276 euro, te verhogen met 2.084 euro per persoon ten laste, voor alle andere gevallen.

De volgende inkomsten worden samengeteld en geïndexeerd:

 • het gezamenlijk en afzonderlijk belastbaar inkomen
 • het leefloon
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
 • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Er kan geen rekening gehouden worden met uw actuele inkomen bij de controle of u voldoet aan het maximuminkomen.

Eigendom

U mag geen woning in volledige eigendom of vruchtgebruik hebben. Een volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht of opstal wordt evenmin toegelaten.

Hierop zijn wel enkele uitzonderingen:

 • de woning is maximaal 2 maanden voor de aanvraagdatum onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en moest daardoor ontruimd worden
 • de woning ligt in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet toegelaten is.

Woning die u verlaat

De woning die u verlaat moet voldoen aan een van deze voorwaarden:

 • De woning moet in het Vlaamse Gewest liggen en is bij besluit onbewoonbaar, ongeschikt of overbewoond (te klein voor het aantal bewoners) verklaard. Dat besluit moet afgeleverd zijn terwijl u uw hoofdverblijfplaats had in de woning.
 • Het pand ligt in het Vlaamse Gewest en is niet hoofdzakelijk bestemd voor bewoning, bv. een garage of loods, en een controleur van Wonen-Vlaanderen heeft er een gezondheids- of veiligheidsrisico vastgesteld.
 • De woning ligt op een vergunde camping en was al sinds 2001 uw hoofdverblijfplaats.
 • De woning is gesloopt.
 • U of een inwonend gezinslid is minstens 65 jaar of heeft een ernstige handicap, de woning ligt in het Vlaamse Gewest en is niet aangepast aan de fysieke toestand van de bewoner(s).

Let op: Er gelden GEEN voorwaarden voor de woning die u verlaat:

 • als u verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor (SVK)
 • of als u van het OCMW een installatiepremie of verhoging van het leefloon hebt ontvangen voor een woning nadat u een tijd dak- of thuisloos bent geweest (bijvoorbeeld als erkende vluchteling).

Nieuwe huurwoning

 • De nieuwe woning moet in het Vlaamse Gewest liggen
 • De woning mag geen gesubsidieerde sociale huurwoning zijn die u huurt van een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), gemeente of OCMW (mag wel een woning van een sociaal verhuurkantoor zijn)
 • De woning mag geen ernstige gebreken, veiligheids- of gezondheidsrisico's vertonen. De woning moet voldoen aan de rookmeldersverplichting.
 • De woning moet aangepast zijn aan het aantal gezinsleden (geen overbewoning).
 • Als u of een inwonend gezinslid op de aanvraagdatum minstens 65 jaar is of een ernstige handicap heeft, moet de woning aangepast zijn aan deze fysieke toestand.

De huur die u maandelijks betaalt mag niet hoger zijn dan de maximale huurprijs. Er is een onderscheid tussen zelfstandige woningen en kamers. Een zelfstandige woning beschikt over een eigen keuken, een eigen WC én een eigen badkamer.

 • De maximale huurprijs (zonder bijkomende kosten) voor een zelfstandige woning mag niet hoger zijn dan 607,88 euro
 • De maximale huurprijs (zonder bijkomende kosten) voor een kamer mag niet hoger zijn dan 486,31 euro

Daar mag u 20% bijtellen per persoon ten laste (kind of persoon met een erkende handicap), tot een maximale verhoging van 50% (max. bereikt vanaf 3 personen).

Opgelet: wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.

Inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij

Als u de huursubsidie aanvraagt, moet u zich verplicht inschrijven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning, bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) die werkzaam is in de gemeente waar u woont. U moet zich inschrijven ten laatste 9 maanden na de aanvraag voor een huursubsidie.

Uitzondering: U hoeft niet ingeschreven te zijn bij een SHM:

 • als u als huurder op de aanvraagdatum minstens 65 jaar oud of ernstig gehandicapt bent, en u verhuist van een woning die niet aangepast is aan uw fysieke mogelijkheden naar een woning die wel aangepast is
 • als u verhuist naar een assistentiewoning
 • als u verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor.

Alle voorwaarden voor de huursubsidie leest u op de website van Wonen-Vlaanderen.