Procedure

U doet uw aanvraag nadat u verhuisd bent. U kunt de huursubsidie ten laatste 9 maanden na de aanvang van het huurcontract aanvragen.

Als u een woning huurt van een sociaal verhuurkantoor (SVK), kunt u ook na 9 maanden nog een aanvraag indienen. Maar opgelet: als uw huurcontract al minstens één jaar loopt op de aanvraagdatum, zal de huurprijs die vermeld staat in dit contract geïndexeerd worden. Het is deze geïndexeerde huurprijs die vergeleken zal worden met de maximale huurprijs.

Vraag de huursubsidie aan met

Als u op de aanvraagdatum minstens 65 jaar of ernstig gehandicapt bent, voegt u bij uw aanvraag best een medisch attest, ingevuld door uw huisarts.

U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier met de gevraagde bewijsstukken naar het postadres vermeld op het aanvraagformulier.

Binnen de maand na uw aanvraag, krijgt u bericht of uw dossier volledig is. Als u nog bepaalde documenten moet bezorgen, dan zal Wonen-Vlaanderen die bij u opvragen.

Zodra uw dossier volledig is, ontvangt u een beslissing binnen de 3 maanden. Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u beroep aantekenen. U moet dat aangetekend doen en binnen de twee maanden na het meedelen van de beslissing.

De eerste uitbetaling gebeurt binnen de 4 maanden, na de goedkeuring van uw dossier. Daarna wordt de huursubsidie maandelijks uitbetaald (aan het einde van de maand).

Hoe lang krijg ik de subsidie?

Uw recht op de huursubsidie ontstaat op de startdatum van uw huurcontract, maar nooit meer dan 2 maanden vóór de aanvraagdatum. Hoewel u dus 9 maanden vanaf de startdatum van uw huurcontract hebt om een aanvraag in te dienen, wacht u daar best niet te lang mee. Als u bijvoorbeeld een huurcontract hebt dat start op 1 juni 2019, maar pas een aanvraag indient op 14 september 2019, dan ontstaat uw recht op de huursubsidie op 14 juli 2019, niet op 1 juni 2019.

U ontvangt de huursubsidie maximaal 9 jaar en zolang u op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning bij een SHM, werkzaam in de gemeente waar u woont.
Uitzondering: personen ouder dan 65 jaar of met een handicap kunnen de huursubsidie krijgen voor onbepaalde duur en moeten niet ingeschreven zijn bij een SHM.

De huursubsidie wordt stopgezet:

 • als u een woning van een sociaal verhuurkantoor huurde en nu verhuist naar een woning die u niet van een sociaal verhuurkantoor huurt
 • als u een huurpremie ontvangt. U kunt nooit tegelijk een huursubsidie en een huurpremie krijgen.
 • als u niet langer op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staat
 • als u een eigen woning koopt.

De huursubsidie wordt opgeschort:

 • als u verhuist naar een woning met een te hoge huurprijs
 • als uw woning ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoond wordt verklaard of als u naar zo'n woning verhuist. De uitbetaling van de huursubsidie zal hervatten zodra uw woning opnieuw voldoet aan de kwaliteitsnormen.

Opgelet: als u verhuist naar een andere woning, moet u dat onmiddellijk melden aan Wonen-Vlaanderen:

 • Laat uw verhuis zo snel mogelijk registreren bij de bevolkingsdienst van uw gemeente.
 • Meld uw verhuis aan Wonen-Vlaanderen en aan uw sociale huisvestingsmaatschappij.
 • Verhuist u naar een nieuwe huurwoning, bezorg dan een kopie van de ondertekende huurovereenkomst aan Wonen-Vlaanderen.
 • Wonen-Vlaanderen zal vervolgens onderzoeken of u uw recht op huursubsidie blijft behouden. Tijdens de periode van het onderzoek worden de betalingen van de huursubsidie opgeschort.
 • Als achteraf blijkt dat alles in orde is, worden de betalingen van de huursubsidie hervat en zult u eventuele achterstallige maanden nog ontvangen.

Jaarlijkse controle van inkomensvoorwaarde

Wonen-Vlaanderen zal jaarlijks controleren of u nog steeds voldoet aan de inkomensvoorwaarde en zal de huursubsidie opschorten als u na een inkomenscontrole niet langer voldoet aan de inkomensvoorwaarde.

Wonen-Vlaanderen voert de inkomenscontroles automatisch uit en brengt u op de hoogte van de beslissing tot herziening. Zolang u recht hebt op de huursubsidie, blijft de betaling verder verlopen. Als u niet voldoet en uw huursubsidie dus opgeschort is, zal Wonen-Vlaanderen jaarlijks uw inkomen blijven controleren. Zodra u terug voldoet aan de voorwaarde, zal de uitbetaling van uw huursubsidie opnieuw worden opgestart.