Kom je in aanmerking voor een huursubsidie?

1. Inkomen

Het belastbaar inkomen en/of vervangingsinkomen van het hele huishouden samen mag, drie jaar voor uw aanvraag, niet hoger zijn dan € 17.230 (per persoon ten laste komt hier € 1.540 bij).

2. Huurprijs

De huurprijs van de nieuwe woning mag niet hoger zijn dan € 580 (in sommige gemeenten is dit € 638). Daar mag je nog € 72,50 bijtellen per persoon ten laste (tot maximaal vier personen).

3. Woning

Het agentschap Wonen-Vlaanderen controleert of jouw oude en jouw nieuwe woning voldoen aan de voorwaarden. Verhuis je naar een woning van een sociaal verhuurkantoor, of krijgt je, als dakloze, een installatiepremie van het OCMW, dan controleren ze alleen de nieuwe woning.

4. Inschrijving

Binnen zes maanden na jouw aanvraag of na het begin van jouw nieuwe huurcontract, moet je je inschrijven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Je moet dat doen bij een sociale huisvestingsmaatschappij die actief is in de gemeente waarnaar je verhuist.

Als je ouder dan 65 jaar of gehandicapt bent, en je verhuist van een onaangepaste naar een gepaste woning of je huurt een assistentiewoning, dan moet je je niet inschrijven.