Bedrag

De huursubsidie bestaat uit 2 delen.

Eénmalige installatiepremie

Deze 'verhuispremie' bedraagt 3 keer het bedrag van de maandelijkse huursubsidie.

Uitzondering: u kunt geen extra installatiepremie meer krijgen:

  • als u als dakloze of thuisloze een installatiepremie van het OCMW hebt gekregen voor de ingebruikname van uw nieuwe woning
  • als u een woning huurt van een sociaal verhuurkantoor en u uw aanvraag meer dan 9 maanden na de startdatum van uw huurcontract indient
  • als u ooit al een installatiepremie hebt ontvangen van Wonen-Vlaanderen.

Huursubsidie

De huursubsidie bedraagt 75% van de maximale huurprijs (referentiehuurprijs) verminderd met 1/55 van uw gezamenlijk jaarinkomen (eigen bijdrage).

Huursubsidie = referentiehuurprijs - eigen bijdrage

De huursubsidie bedraagt maximaal:

  • 150 euro. Dat bedrag wordt verhoogt met 25 euro per persoon ten laste tot en met de 4de persoon ten laste.

Opgelet:

  • Wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.
  • Als de eigen bijdrage hoger is dan de referentiehuurprijs, zult u geen huursubsidie ontvangen:
    • Bv. een koppel zonder kinderen, met een inkomen van 27.500 euro en een huurprijs van 600 euro komt in aanmerking voor de huursubsidie, maar de eigen bijdrage (500 euro = 1/55 van 27.500 euro) is hoger dan de referentiehuurprijs (455,91 euro = 75% van 607,88 euro).

Het bedrag van de huursubsidie wordt jaarlijks herberekend op de verjaardag van de startdatum.

De berekeningswijze van de huursubsidie vindt u op de website wonenvlaanderen.be.

Huursubsidie vóór 1 mei 2019

De nieuwe berekeningswijze voor de huursubsidie is niet van toepassing voor aanvragen ingediend vóór 1 mei 2019. Voor die dossiers wordt de nieuwe berekeningswijze pas vanaf 1 mei 2020 toegepast. Vanaf dan vallen die dossiers ook onder de nieuwe voorwaarden van inkomen, eigendom...

In de oude dossiers bedraagt de maandelijkse huursubsidie 1/3 van de huurprijs van uw woning, tot een maximum van 130,89 euro. Daarbij komt nog 21,82 euro per persoon ten laste.

Let op: Er geldt nog een andere berekeningswijze voor wie een huursubsidie heeft aangevraagd vóór 1 mei 2014.