Bedrag van de huursubsidie

De huursubsidie bedraagt een derde van jouw maandelijkse huurprijs, maar is nooit hoger dan € 123,64. Per persoon ten laste mag je daar nog € 20,64 bijtellen (in sommige gemeenten is dit maximaal € 136,01, plus € 22,67 per persoon ten laste).

Naast de maandelijkse huursubsidie krijg je ook eenmaal een installatiepremie. Die bedraagt drie keer de maandelijkse huursubsidie. Als je als dakloze al een installatiepremie kreeg van het OCMW, dan krijg je er wel geen tweede meer van Wonen-Vlaanderen.