Wonen Vlaanderen: huursubsidie

De huursubsidie is een financieel steuntje voor mensen die het niet breed hebben, en die:

  • verhuizen van een ongeschikte, onbewoonbare of te kleine woning, naar een goede en voldoende ruime woning;
  • ouder dan 65 jaar of gehandicapt zijn, en verhuizen van een onaangepaste naar een gepaste woning;
  • als dakloze van het OCMW een installatiepremie krijgen om te verhuizen naar een goede woning;
  • verhuizen naar een woning van een sociaal verhuurkantoor.
Kom je in aanmerking voor een huursubsidie?

De huursubsidie is een financiële tegemoetkoming in de huurprijs om mensen met een laag inkomen te ondersteunen.

Verder lezen »
Bedrag van de huursubsidie

De huursubsidie bedraagt een derde van jouw maandelijkse huurprijs, maar is nooit hoger dan € 123,64. Per persoon ten laste mag je daar nog € 20,64 bijtellen (in sommige gemeenten is dit maximaal € 136,01 plus € 22,67 per persoon ten laste). Naast de maandelijkse huursubsidie krijg je ook éénmaal een installatiepremie. Die bedraagt drie keer de maandelijkse huursubsidie. Als je als dakloze al een installatiepremie kreeg van het OCMW, dan krijg je er wel geen tweede meer van Wonen-Vlaanderen.

Verder lezen »
Hoe de Vlaamse huursubsidie aanvragen?

Meer informatie en het aanvraagformulier vind je op de website www.wonenvlaanderen.be.

Verder lezen »