Voorwaarden 2022

Je moet zich kandidaat stellen en voldoen aan voorwaarden rond leeftijd, inkomen en eigendom.

Voorwaarden leeftijd

Je bent 18 jaar of ouder.

Voorwaarden inkomen - Jouw inkomen is niet te hoog en niet te laag

Wat telt als jouw inkomen?

Jouw inkomen is het 'gezamenlijk belastbaar inkomen' en het 'afzonderlijk belastbaar inkomen' op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

Dit is ook:

  • het leefloon
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
  • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling

Het inkomen van andere personen die de woning mee zullen bewonen, worden ook meegeteld.

Dit geldt niet voor inkomsten van:

  • ongehuwde en niet-wettelijk samenwonende kinderen, die jonger zijn dan 25 jaar en vanaf hun 18 jaar altijd deel van het gezin waren
  • jouw familieleden van de eerste graad (kind, ouder) en de tweede graad (kleinkind, grootouder, broer/zus) die als ernstig gehandicapt erkend zijn of ten minste 65 jaar oud zijn

Voordat jouw inkomen afgetoetst kan worden aan de inkomensgrenzen, moet dit geïndexeerd worden. Dit gebeurt volgens de gezondheidsindex.

Volgende inkomsten worden voor de helft meegeteld:

  • de inkomsten van de inwonende ascendenten (ouders, grootouders ...) die niet als ernstig gehandicapt erkend zijn of die jonger dan 65 jaar oud zijn

Inkomensgrenzen

Jouw inkomen mag in 2022 op de referentiedatum niet lager zijn dan 9.929 euro.

Er gelden ook maximumgrenzen. Wil je een sociale koopwoning of bouwgrond kopen in een gemeente die is opgenomen in cluster 1 of cluster 2, dan gelden verhoogde maximumgrenzen. Dit zijn de maximumgrenzen:

 Persoonlijke situatie Aankoop in gemeente opgenomen in cluster 1 of 2 Aankoop elders in Vlaanderen
Alleenstaande zonder persoon ten laste  41.566 euro  39.678 euro
Alleenstaande met ernstige handicap zonder persoon ten laste  45.717 euro  43.639 euro
Alle andere gevallen  62.343 euro  59.510 euro
Per persoon ten laste te verhogen met  4.151 euro  3.962 euro

Je vind meer uitleg over de begrippen 'gemeente opgenomen in cluster 1 of 2' op de website van de VMSW.

Voorwaarden eigendom - Je hebt geen eigendom

Je kunt je niet inschrijven als je niet aan de eigendomsvoorwaarde voldoet. Je mag:

  • geen woning of bouwgrond (volledig of deels) in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben
  • geen woning of bouwgrond hebben die je zelf (volledig of deels) in vruchtgebruik gaf
  • geen woning of bouwgrond hebben die jij of een andere persoon (volledig of deels) in erfpacht of opstal gaf
  • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin je een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond inbracht.

Deze voorwaarden gelden ook voor jouw gezinsleden die mee verhuizen en voor woningen of bouwgronden in het buitenland.

Hierop zijn enkele uitzonderingen.

Hou ook rekening met de verplichtingen als je een sociale woning koopt.

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langskomen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren? Maak een afspraak.