Sociaal Verhuurkantoor Woonsleutel vzw

Sociaal verhuurkantoor Woonsleutel is actief in het hele werkingsgebied. Ze huren woningen in van private verhuurders en verhuren die door aan gezinnen die in aanmerking komen voor een sociale woning.

Het Sociaal Verhuurkantoor Woonsleutel vzw huurt privé woningen en verhuurt woningen in onder andere Heuvelland, Poperinge en Vleteren.

Wie kan zich inschrijven als kandidaat-huurder:

Wie aan de voorwaarden van inschrijving voldoet, kan zich in principe inschrijven als kandidaat-huurder op de wachtlijst. Meestal gaat het om mensen die door allerhande redenen in een risicosituatie terecht gekomen zijn, of dreigen erin terecht te komen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een laag of een onzeker inkomen, huurders die wonen in een te kleine, een slechte of in een veel te dure woning, huurders die de woning moeten verlaten, een hoge schuldenlast, ...
De wachtlijst is gebaseerd op punten toegekend op basis van woonnood, inkomen, anciënniteit en de regio waarin je woont/ingeschreven bent. De mensen in de meest erge situatie (daklozen, mensen die leefloon hebben of minder, ...) krijgen de hoogste puntenscore en komen in principe altijd hoger te staan op de wachtlijst.

Meer info en hulp bij het invullen van de aanvraagformulieren alsook hulp om de nodige documenten te verzamelen, kan je krijgen bij de Habito Woonwinkel.

Bezoek voor meer info ook de website van het sociaal verhuurkantoor Woonsleutel vzw.

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langskomen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren? Maak een afspraak.

Sociale huur

Sociale huur

Vlaanderen telt meer dan 168.000 sociale huurwoningen. Het gros van de woningen wordt verhuurd door een sociale huisvestingsmaatschappij, maar ook de VMSW, een sociaal verhuurkantoor, het Vlaams Woningfonds, een gemeente of het OCMW hebben sociale huurwoningen.