Seniorenzorg Poperinge

Poperinge beschikt over heel wat huisvestingsmogelijkheden voor senioren. De woningen liggen in een aangename buurt waar ook een woonbegeleider actief is.  Tweemaal per jaar organiseren we een buurtactiviteit en een bewonersvergadering.

Ons aanbod bestaat uit:

 • 21 woningen in Hellekapelle
 • 23 woningen in 't Schellewerk/Hoveniersstraat
 • 4 woningen op de Kleine Markt in Watou
 • 4 aanleunflats boven het dienstencentrum De Bres
 • 24 aanleunflats in 't Wingeroen
 • 3 assistentieflats in de Belfortsite

Zowel de aanleunflats van 't Wingeroen, de woningen op Hellekapelle, de aanleunflats in De Bres en de assistentieflats in de Belfortsite beschikken over een oproepsysteem dat in verbinding staat met het WZC Proventier. Wanneer je in nood bent in de woning, kun je via dit systeem een verpleegkundige van het WZC oproepen.

Voorwaarden

 • Je bent minstens 65 jaar
 • of je hebt een beperking
 • of je bent sociaal - psychisch kwetsbaar

Wat meebrengen

Om in aanmerking te komen voor een woning of flat van de dienst seniorenzorg, moet je ingeschreven zijn op de wachtlijst.

Te bezorgen documenten bij inschrijving:

 • Identiteitskaart van de kandidaat-huurder en de gezinsleden.
 • Het laatst ontvangen aanslagbiljet van de personenbelasting.
 • Indien van toepassing
  • Attest van invaliditeit van FOD Sociale Zekerheid
  • Laatste aanslagbiljet van de onroerende voorheffing

Regelgeving

Het intern huurreglement van de sociale appartementen van het OCMW (project 't Wingeroen) bevat onder meer de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden, de rechten en plichten van de huurder en het huishoudelijk reglement.

Het lokaal toewijzingsreglement is van toepassing op de 24 sociale huurwoningen van het OCMW. De woningen zijn gelegen op de woonzorgsite naast WZC Huize Proventier. Kandidaat-huurders vanaf 65 jaar krijgen voorrang bij de toewijzing.

Klik hier voor alle informatie.

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langskomen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren? Maak een afspraak.

Sociale huur

Sociale huur

Vlaanderen telt meer dan 168.000 sociale huurwoningen. Het gros van de woningen wordt verhuurd door een sociale huisvestingsmaatschappij, maar ook de VMSW, een sociaal verhuurkantoor, het Vlaams Woningfonds, een gemeente of het OCMW hebben sociale huurwoningen.