Premie klein comfort

Onder bepaalde voorwaarden kan je van een premie genieten ter verbetering van het klein comfort.

Werken die in aanmerking komen:

 • Het installeren van een eerste binnen toilet met spoeling (minimale kostprijs € 250).
 • Het installeren van een eerste badkamer (minimale kostprijs € 750).
 • Het voor het eerst binnenshuis brengen van stromend water (minimale kostprijs € 250).
 • Het weren van grondvocht of regendoorslag (minimale kostprijs € 750).
 • Het uitvoeren van grondige elektriciteitswerken (minimale kostprijs € 1.000).

Specifieke voorwaarden

 • De woning dient gebouwd te zijn vóór het jaar 1970.
 • De woning heeft een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen dat lager is dan € 500.
 • De woning is werkelijk bewoond (of wordt bewoond na uitvoering van de werken).
 • De woning is geen tweede verblijf.
 • De premie kan aangevraagd worden door de eigenaar-bewoner, de eigenaar-verhuurder (mits naleven van de voorwaarden rond de maximale huurprijs vastgelegd binnen het gemeentelijk reglement) of de huurder.

Subsidiebedrag

De premie bedraagt het bedrag van de aangenomen facturen, evenwel beperkt tot een maximum van:

 • € 150 voor het installeren van een eerste binnen toilet met spoeling.
 • € 250 voor installeren van een eerste badkamer.
 • € 80 voor het eerst binnenshuis brengen van stromend water.
 • € 250 voor het weren van grondvocht of regendoorslag.
 • € 250 voor het uitvoeren van grondige elektriciteitswerken.

Aanvraagprocedure

Vul het onderstaande aanvraagformulier in en bezorg het aanvraagformulier ten laatste 30 dagen vóór aanvang van de renovatiewerken:

 • Per post: Gemeentebestuur Vleteren, t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Kasteelstraat 39 te 8640 Vleteren.
 • Afgeven in de Habito woonwinkel (OCMW), Woestendorp 12 te 8640 Vleteren.

Binnen de 20 dagen na ontvangst van de aanvraag wordt door een afgevaardigde van het gemeentebestuur ter plaatse kennis genomen van de toestand vóór de werken.

Na de uitvoering van de werken, kan een afgevaardigde van het gemeentebestuur ter plaatse nazicht doen van de toestand van de woning na de werken. Er mogen na uitvoering van de werken geen ernstige woongebreken meer aanwezig zijn.

Alle facturen van aangekochte materialen, uitgevoerde werken of PWA-cheques en facturen van erkende klusjesdiensten van thuiszorgdiensten dienen voorgelegd te worden. de facturen mogen op datum van indienen niet ouder zijn dan één jaar en moeten opgemaakt zijn op naam van de aanvrager.

Belangrijk

De premie kan voor dezelfde woning maar éénmaal uitbetaald worden, per categorie van werken. Het maximale totale premiebedrag per woning bedraagt € 500.

Meer info

Het volledige subsidiereglement kunt u hieronder terug vinden met vermelding van alle detailvoorwaarden.
Voor meer informatie kan je steeds langs komen op de zitdagen van de woonwinkel.