Vermindering van de onroerende voorheffing voor energiezuinige gebouwen

Je kan vermindering krijgen van de onroerende voorheffing voor een energiezuinige woning of ander gebouw. Het E-peil bepaalt of een gebouw energiezuinig is of niet. Het E-peil van een gebouw wordt vastgelegd in een certificaat, het energieprestatiecertificaat (EPC). De vermindering kan toegekend worden voor nieuwbouw, voor verbouwingen die gelijkgesteld zijn met nieuwbouw en voor gebouwen die een ingrijpende energetische renovatie ondergaan.

Voor de toekenning van de vermindering maakt het niet uit of het gebouw bewoond is of niet, en het maakt evenmin uit of de bewoner eigenaar is van het gebouw of niet. Wel moet er altijd een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd zijn en moet het gebouw een voldoende laag E-peil hebben. Een E-peil wordt enkel toegekend voor nieuwbouw (of gelijkgesteld) of na een ingrijpende energetische renovatie. Het wordt na beëindiging van de werken toegekend.
De toekenningsvoorwaarden worden hieronder in detail besproken.

Voorwaarden: gebouwen waarvoor de vermindering kan worden toegekend

Nieuwbouw en verbouwingen die gelijkgesteld zijn met nieuwbouw

De vermindering kan toegekend worden voor een nieuwbouw of voor verbouwingen die gelijkgesteld worden met een nieuwbouw.
Gelijkgesteld met nieuwbouw zijn de volgende categorieën:

 • gebouwen die herbouwd werden na volledige afbraak.
 • een casco verbouwing met een beschermd volume dat groter is dan 3000 m³.
 • een verbouwing waarbij er een deel aan een gebouw toegevoegd is dat een apart perceelnummer met een apart kadastraal inkomen heeft gekregen. In dit geval geldt het E-peil enkele voor het nieuw bijgebouwd deel en kan de vermindering daar ook alleen voor toegekend worden.

Gebouwen die een ingrijpende energetische renovatie ondergaan

De vermindering kan toegekend worden na ingrijpende energetische renovatie van een gebouw. Wat een ingrijpende renovatie is, wordt wettelijk vastgelegd in het Energiebesluit. Sinds 1 maart 2017 is de definitie van “ingrijpend energetische renovatie” daarin gewijzigd en moet je dus aan andere voorwaarden voldoen.

 • Voor aanvragen tot 1 maart 2017: een renovatie waarbij
  • de technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen
  • én minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd, voor zover het geen ontmanteling betreft;
 • Voor aanvragen vanaf 1 maart 2017:
  • een functiewijziging met een beschermd volume groter dan 800 m³
  • of een renovatie waarbij
   • minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen
   • én minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd, voor zover het geen ontmanteling, gedeeltelijke herbouw of herbouw betreft.

Voorwaarden en bedrag: afhankelijk van het E-peil

De vermindering is altijd een percentage van de onroerende voorheffing gedurende een aantal jaar. Drie factoren bepalen hoe groot de vermindering is en hoe lang ze toegekend blijft:

 • wanneer werd de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd?
 • gaat het over een nieuwbouw (of gelijkgesteld) of over een ingrijpende energetische renovatie?
 • hoeveel bedraagt het E-peil op 1 januari van het aanslagjaar?
  Het toegekende E-peil moet betrekking hebben op het volledige gebouw. Alleen het oorspronkelijk toegekende E-peil is bepalend voor de vermindering. Als je na de vaststelling van het E-peil nog extra energiezuinige maatregelen neemt om een lager E-peil te bekomen, heeft dat geen invloed meer op de toekenning van de vermindering.

Stedenbouwkundige vergunning aangevraagd vóór 1 januari 2013 met een maximaal E-peil van E60 (voor woningen) of E70 (anderen gebouwen) bij nieuwbouw of gelijkgesteld krijgen een vermindering toegekend van 20% voor een periode van 10 jaar. Indien het E-peil maximaal E40 bedraagt, wordt een vermindering van 40% toegekend voor een periode van 10 jaar.

Stedenbouwkundige vergunning aangevraagd vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 met een maximaal E-peil van E50 bij nieuwbouw of gelijkgesteld krijgen een vermindering toegekend van 50% voor een periode van 5 jaar. Indien het E-peil maximaal E30 bedraagt, wordt een vermindering van 100% toegekend voor een periode van 5 jaar.

Stedenbouwkundige vergunning aangevraagd vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 met een maximaal E-peil van E40 bij nieuwbouw of gelijkgesteld krijgen een vermindering toegekend van 50% voor een periode van 5 jaar. Indien het E-peil maximaal E30 bedraagt, wordt een vermindering van 100% toegekend voor een periode van 5 jaar.

Stedenbouwkundige vergunning aangevraagd vanaf 1 januari 2016 tot en met 30 september 2016 met een maximaal E-peil van E30 bij nieuwbouw of gelijkgesteld krijgen een vermindering toegekend van 50% voor een periode van 5 jaar. Indien het E-peil maximaal E20 bedraagt, wordt een vermindering van 100% toegekend voor een periode van 5 jaar.

Stedenbouwkundige vergunning aangevraagd vanaf 1 oktober 2016 met een maximaal E-peil van E30 bij nieuwbouw of gelijkgesteld krijgen een vermindering toegekend van 50% voor een periode van 5 jaar. Indien het E-peil maximaal E20 bedraagt, wordt een vermindering van 100% toegekend voor een periode van 5 jaar.

Stedenbouwkundige vergunning aangevraagd vanaf 1 oktober 2016 met een maximaal E-peil van E90 na ingrijpende energetische renovatie krijgen een vermindering toegekend van 50% voor een periode van 5 jaar. Indien het E-peil maximaal E60 bedraagt, wordt een vermindering van 100% toegekend voor een periode van 5 jaar.

Procedure

De vermindering wordt automatisch toegekend op jouw aanslagbiljet. Je moet er dus zelf niets voor doen. Als je meent dat de vermindering ten onrechte niet toegekend werd op jouw aanslagbiljet, kan je bezwaar indienen bij de Vlaamse Belastingdienst. Stuur dan zeker een kopie van jouw EPC en een kopie van de ontvangstmelding van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning mee.

De vermindering wordt toegekend vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil werd bepaald. Deze datum is vermeld onderaan het EPC. Als de woning van eigenaar verandert, dan kan ook de nieuwe eigenaar voor de rest van de termijn de vermindering genieten.

Klik hier voor meer informatie.

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langskomen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren? Maak een afspraak.