Premie voor thuisbatterij

Stroom van bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens die niet meteen wordt gebruikt, wordt op het elektriciteitsnet gezet. Met een batterij kunnen kleine producenten hun overtollige stroom opslaan en enkele uren later gebruiken. Er is een premie voor wie een thuisbatterij koopt of leaset. De Vlaamse Regering heeft de premie verlengd tot in 2024 en extra budgetten vrijgemaakt.

Voorwaarden vanaf 1 april 2021

 • De premie voor een thuisbatterij geldt alleen voor natuurlijke personen (particulieren, met inbegrip van natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen), en niet voor organisaties of vennootschappen.
 • De datum van aanvraag met een volledig premiedossier is bepalend voor de premievoorwaarden.
  • De aanvraag moet uiterlijk 6 maanden na de laatste factuur gebeuren.
  • Voor aanvragen vanaf 1 april 2021 tot en met 31 december 2021 geldt er een uitzondering waarbij aanvragen ingediend kunnen worden tot uiterlijk 9 maanden na de factuurdatum.
 • Een volledig dossier bestaat uit:
  1. Een kopie van alle facturen. In geval van leasing het leasingcontract waarop de maandelijkse of jaarlijkse kostprijs wordt vermeld. De facturen moeten de verschillende investeringskosten duidelijk gedetailleerd weergeven (kostprijs batterijsysteem, omvormer van de batterij en plaatsingskosten voor de batterij).
  2. Een verklaring op eer in te vullen door de elektrotechnische installateur (nieuwe versie Verklaring op eer voor thuisbatterij sinds 1 november 2021).
  3. Een keuringsbewijs dat voldoet aan de AREI-normen.
  4. Een attest van Fluvius met bevestiging dat er een decentrale productie-installatie aanwezig is, een digitale meter geplaatst is en de batterij is aangemeld. U kunt het attest online bij Fluvius aanvragen. Sinds 1-11-2021 is dit attest niet langer nodig. De online premieaanvraagmodule werd hiervoor aangepast.
 • De hoofdmeter op uw aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie apart kunnen worden gemeten. U kunt een online aanvraag indienen bij Fluvius om uw digitale meter vervroegd te laten plaatsen (de gemiddelde kostprijs bedraagt 88 euro incl. btw) . Hou steeds rekening met een doorlooptijd tussen de aanvraag bij Fluvius en de effectieve plaatsing van de digitale meter. Fluvius garandeert dat aanvragen vóór 15 november 2021 nog in 2021 een digitale meter zullen ontvangen.
 • Batterij/opslagsysteem moet aangemeld zijn bij Fluvius.
 • Bij een hybride omvormer, die zowel gebruikt wordt door de productie-installatie (bv. zonnepanelen) als de thuisbatterij, wordt slechts 50% van de kostprijs van de hybride omvormer in rekening gebracht als investeringskost bij de premie. De installateur van de thuisbatterij zal deze kostprijs invullen op de verklaring op eer.
 • De premie voor een thuisbatterij geldt alleen voor (natuurlijke) personen, en niet voor organisaties of vennootschappen.
 • U moet eigenaar zijn van een decentrale productie-installatie voor elektriciteit met een maximaal vermogen van 10 kW (een kleinschalige windturbine, micro-warmtekrachtkoppeling,…) of van zonnepanelen met een maximaal omvormervermogen van 10 kVA of u leaset de installatie.
 • De batterij moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen en moet zijn geplaatst door een elektrotechnisch installateur.
 • De hoofdmeter op uw aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie apart kunnen worden gemeten.
 • Er kan maximaal 1 premie voor een thuisbatterij worden toegekend per EAN-nummer en per 10 jaar.
 • Ook thuisbatterijen met een capaciteit groter dan 9 kWh komen in aanmerking voor een premie. Vanaf 1 april 2021 stijgt het toegekende premiebedrag niet meer boven de 9 kWh. De premie voor een batterij van bijvoorbeeld 10kWh zal dus maximaal 6 kWh x 300 euro/kWh + 3 kWh x 250 euro/kWh + 1 kWh x 0 euro/kWh = 2550 euro bedragen.
 • Ook een batterij van een elektrisch voertuig die een tweede leven krijgt als ‘nieuwe’ thuisbatterij kan in aanmerking komen als die geplaatst wordt door een elektrotechnisch installateur.
 • Een loodbatterij met waternavulmogelijkheid komt niet in aanmerking voor de premie.
 • Als het batterijsysteem wordt aangekocht, moet het minstens 10 jaar aangesloten blijven op het distributienet. Een leasingcontract moet een minimumlooptijd van 10 jaar hebben.  Indien niet meer aan de voorwaarden voldaan is, dan wordt de premie teruggevorderd.
 • Het batterijsysteem moet gekeurd zijn volgens de AREI-normen. Op het keuringsbewijs staan het merk, het type, de opslagtechnologie, de bruikbare capaciteit (uitgedrukt in kWh), het vermogen (uitgedrukt in kW) en de wijze van aansluiting.
 • Het batterijsysteem beschikt over een tweerichtingscommunicatie-interface. Meer uitleg vindt u in de Veelgestelde vragen en veelgebruikte termen (premie) thuisbatterij.

Procedure aanvraag premie vanaf 1 april 2021

 • Via de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap kunt u uw online aanvraag voor de batterijpremie (met voorwaarden vanaf april 2021) indienen.
  Goedgekeurde aanvragen kunnen ten vroegste in september 2021 uitbetaald worden.
 • Op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap staat een overzicht van de documenten die u nodig hebt om de aanvraag online in te kunnen dienen.
 • U kunt de aanvraag doen wanneer de thuisbatterij geplaatst, aangemeld en gekeurd werd.
 • Bij de vernieuwde premie worden enkel volledige aanvragen behandeld en moet er dus binnen de 6 maanden na eindfactuur een aanvraag ingediend zijn. Voor aanvragen vanaf 1 april 2021 tot en met 31 december 2021 wordt er een uitzondering voorzien waarbij aanvragen ingediend kunnen worden tot uiterlijk 9 maanden na de factuurdatum of de datum waarop het leasecontract is gesloten.
 • Normaal gezien krijgt u na uw online aanvraag binnen een termijn van 3 maanden een e-mail.
  • Als uw aanvraag onvolledig is, krijgt u een e-mail met vraag om documenten na te sturen. In die mail staat een link naar uw aanvraag. Zo kunt u extra documenten online opladen.
  • Als uw aanvraag volledig is en wordt goedgekeurd, dan krijgt u een goedkeuringsmail. In die goedkeuringsmail staat vermeld dat de premie binnen de 2 maanden zal uitbetaald worden.

Bedrag 2022

Capaciteit batterij van 0 tot 4 kWh = € 225,00/kWh

Capaciteit batterij van 4 tot 6 kWh = € 187,50/kWh

Capaciteit batterij van 6 tot en met 9 kWh = € 150,00/kWh

Maximum per batterij = € 1.725,00, max. 40% van de factuur incl. btw.

Bedrag 2023

Capaciteit batterij van 0 tot 4 kWh = € 150,00/kWh

Capaciteit batterij van 4 tot 6 kWh = € 125,00/kWh

Capaciteit batterij van 6 tot en met 9 kWh = € 100,00/kWh

Maximum per batterij = € 1.150,00, max. 40% van de factuur incl. btw.

Bedrag 2024

Capaciteit batterij van 0 tot 4 kWh = € 75,00/kWh

Capaciteit batterij van 4 tot 6 kWh = € 62,50/kWh

Capaciteit batterij van 6 tot en met 9 kWh = € 50,00/kWh

Maximum per batterij = € 575,00, max. 40% van de factuur incl. btw.

Klik hier voor meer info.
Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langskomen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren? Maak een afspraak.