Korting op onroerende voorheffing

Voor nieuwbouwwoningen krijg je bij het behalen van een laag E-peil een korting op de onroerende voorheffing. De korting is afhankelijk van het jaar van de bouwaanvraag en het behaalde E-peil. Deze korting wordt automatisch toegekend en moet dus niet apart worden aangevraagd.

Voor de toekenning van de vermindering maakt het niet uit of het gebouw bewoond is of niet, en het maakt evenmin uit of de bewoner eigenaar is van het gebouw of niet.

Wel moet altijd een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd zijn en met het gebouw een voldoende laag E-peil hebben. Een E-peil wordt alleen berekend voor nieuwbouw (of gelijkgesteld) of na een ingrijpende energetische renovatie (IER). Het wordt na beëindiging van de werken berekend, officieel vastgesteld door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap en staat vermeld op het 'EPC Bouw'.

De toekenningsvoorwaarden van de vermindering worden hieronder in detail besproken.

Voorwaarden: gebouwen waarvoor de vermindering kan worden toegekend

De werken die recht kunnen geven op vermindering van onroerende voorheffing worden vastgelegd in het Energiebesluit. Ze worden meer in detail toegelicht op de website Energiesparen - aard van de werken.

Nieuwbouw en verbouwingen die gelijkgesteld zijn met nieuwbouw

De vermindering kan toegekend worden voor een nieuwbouw of voor verbouwingen die gelijkgesteld worden met een nieuwbouw.
Gelijkgesteld met nieuwbouw zijn de volgende categorieën:

 • gebouwen die herbouwd werden na volledige afbraak.
 • een casco verbouwing met een beschermd volume dat groter is dan 3000 m³.
 • een verbouwing waarbij er een deel aan een gebouw toegevoegd is dat een apart perceelnummer met een apart kadastraal inkomen heeft gekregen. In dit geval geldt het E-peil enkele voor het nieuw bijgebouwd deel en kan de vermindering daar ook alleen voor toegekend worden.

Gebouwen die een ingrijpende energetische renovatie (IER) ondergaan

De vermindering kan toegekend worden na ingrijpende energetische renovatie van een gebouw. Wat een ingrijpende renovatie is, wordt wettelijk vastgelegd in het Energiebesluit. Sinds 1-3-2017 is de definitie van “ingrijpend energetische renovatie” daarin gewijzigd en moet u dus aan andere voorwaarden voldoen.

 • Voor aanvragen tot 1-3-2017: een renovatie waarbij

  • de technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen
  • én minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd, voor zover het geen ontmanteling betreft;
 • Voor aanvragen vanaf 1-3-2017:

  • een functiewijziging met een beschermd volume groter dan 800 m³
  • of een renovatie waarbij
   • minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen
   • én minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd, voor zover het geen ontmanteling, gedeeltelijke herbouw of herbouw betreft.

Gedeeltelijke of volledige herbouw

 • Een herbouw is een nieuwbouw die gepaard gaat met een volledige voorafgaande sloop van een bestaand gebouw.
 • Een gedeeltelijke herbouw is de wederopbouw van een deelvolume van een bestaand gebouw, die gepaard gaat met een voorafgaande sloop van dat deelvolume. Bestaande constructiedelen kunnen daarbij behouden blijven en samen met de nieuwe constructiedelen deel uitmaken van dit heropgebouwde deelvolume.

Voorwaarden en bedrag: afhankelijk van het E-peil

De vermindering is altijd een percentage van de onroerende voorheffing gedurende een aantal jaar. Drie factoren bepalen hoe groot de vermindering is en hoe lang ze toegekend blijft:

 • wanneer werd de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd?
 • welke werken worden uitgevoerd?
  • tot en met 2022: gaat het over een nieuwbouw (of gelijkgesteld) of over een ingrijpende energetische renovatie?
  • vanaf 2023: gaat het om (gedeeltelijke) herbouw of over een ingrijpende energetische renovatie?
 • hoeveel bedraagt het E-peil op 1 januari van het aanslagjaar?

  Het berekende E-peil moet betrekking hebben op het volledige gebouw. Alleen het oorspronkelijk E-peil op het EPC Bouw is bepalend voor de vermindering. Als u na de vaststelling van het E-peil nog extra maatregelen neemt om het gebouw nog energiezuiniger te maken, dan heeft dat geen invloed meer op de toekenning van de vermindering.

De omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is aangevraagd vanaf 1-1-2023

Maximaal E-peil van E20 bij (gedeeltelijke) herbouw* = 50% vermindering gedurende 5 jaar.

Maximaal E-peil van E10 bij (gedeeltelijke) herbouw* = 100% vermindering gedurende 5 jaar.

Maximaal E-peil van E60 na ingrijpende energetische renovatie (IER) = 100% vermindering gedurende 5 jaar.

* Voor de stedenbouwkundige handelingen vanaf 1 januari 2023 wordt de vermindering alleen nog toegekend voor (gedeeltelijke) herbouw. Er is geen vermindering meer bij nieuwbouw zonder voorafgaande sloop.

De omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is aangevraagd vanaf 1-1-2022 tot en met 31-12-2022

Maximaal E-peil van E20 bij nieuwbouw of gelijkgesteld = 50% vermindering gedurende 5 jaar.

Maximaal E-peil van E10 bij nieuwbouw of gelijkgesteld = 100% vermindering gedurende 5 jaar.

Maximaal E-peil van E60 na ingrijpende energetische renovatie (IER) = 100% vermindering gedurende 5 jaar.

De stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd vanaf 1-10-2016 tot en met 31-12-2021

Maximaal E-peil van E30 bij nieuwbouw of gelijkgesteld = 50% vermindering gedurende 5 jaar. Opgelet: dit E-peil voor vermindering is vastgelegd in de fiscale wetgeving en blijft voor aanslagjaar 2021 behouden. Mogelijk legt de energieprestatieregelgeving strengere energienormen op waaraan u moet voldoen.

Maximaal E-peil van E20 bij nieuwbouw of gelijkgesteld = 100% vermindering gedurende 5 jaar.

Maximaal E-peil van E90 na ingrijpende energetische renovatie = 50% vermindering gedurende 5 jaar. Opgelet: deze vermindering voor ingrijpende energetische renovatie geldt enkel nog voor aanvragen stedenbouwkundige vergunning tot en met 31 december 2019!

Maximaal E-peil van E60 na ingrijpende energetische renovatie = 100% vermindering gedurende 5 jaar.

De stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd vanaf 1-1-2016 tot en met 30-9-2016

Maximaal E-peil van E30 bij nieuwbouw of gelijkgesteld = 50% vermindering gedurende 5 jaar.

Maximaal E-peil van E20 bij nieuwbouw of gelijkgesteld = 100% vermindering gedurende 5 jaar.

De stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd vanaf 1-1-2014 tot en met 31-12-2015

Maximaal E-peil van E40 bij nieuwbouw of gelijkgesteld = 50% vermindering gedurende 5 jaar.

Maximaal E-peil van E30 bij nieuwbouw of gelijkgesteld = 100% vermindering gedurende 5 jaar.

De stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd vanaf 1-1-2013 tot en met 31-12-2013

Maximaal E-peil van E50 bij nieuwbouw of gelijkgesteld = 50% vermindering gedurende 5 jaar.

Maximaal E-peil van E30 bij nieuwbouw of gelijkgesteld = 100% vermindering gedurende 5 jaar.

De stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd vóór 1-1-2013

Maximaal E-peil van E60 voor woningen bij nieuwbouw of gelijkgesteld = 20% vermindering gedurende 10 jaar.

Maximaal E-peil van E70 voor andere gebouwen bij nieuwbouw of gelijkgesteld = 20% vermindering gedurende 10 jaar.

Maximaal E-peil van E40 bij nieuwbouw of gelijkgesteld = 40% vermindering gedurende 10 jaar.

Procedure

De vermindering wordt automatisch toegekend op uw aanslagbiljet. U moet er dus zelf niets voor doen. Als u meent dat de vermindering ten onrechte niet toegekend werd op uw aanslagbiljet, kunt u bezwaar indienen bij de Vlaamse Belastingdienst. Stuur dan zeker een kopie van uw 'EPC Bouw' en een kopie van de ontvangstmelding van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning mee.

De vermindering wordt toegekend vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil werd bepaald. Deze datum is vermeld onderaan het 'EPC Bouw'. Als de woning van eigenaar verandert, dan kan ook de nieuwe eigenaar voor de rest van de termijn de vermindering genieten.

Klik hier voor meer informatie.

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langskomen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren? Maak een afspraak.