De Vlaamse Verbeteringspremie

Of je nu eigenaar of huurder bent, het kan zijn dat jouw woning op een gegeven moment niet meer aan de normen beantwoordt: ze wordt te klein, de sanitaire of elektrische installaties zijn verouderd, het dak is aan een herstelbeurt toe, ...
Als je dan werkzaamheden uitvoert, kom je misschien in aanmerking voor een verbeteringspremie van de Vlaamse overheid.

Voor wie

De verbeteringspremie kan worden aangevraagd door:

 • De bewoner (eigenaar of huurder).
 • De eigenaar verhuurder indien een huurovereenkomst werd afgesloten met een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.

Voorwaarden rond het inkomen van de aanvrager

Voor aanvragen in 2018 werd het maximaal inkomen (= gezamenlijk belastbaar inkomen van 2015) vastgelegd op:

 • € 30.640 voor een aanvrager/bewoner, te verhogen met € 1.600 per persoon ten laste
 • € 61.270 voor een aanvrager/verhuurder (via SVK)

Voorwaarden rond de woning

De woning waarvoor de verbeteringspremie wordt aangevraagd, moet

 • in het Vlaams Gewest gelegen zijn
 • minstens 25 jaar oud zijn (deze voorwaarde geldt niet indien het gaat om 'verbouwingswerkzaamheden tegen overbevolking')

Voorwaarde rond de facturen

De verbeteringspremie wordt berekend aan de hand van ingediende facturen van de uitgevoerde werkzaamheden. Deze facturen mogen op aanvraagdatum niet ouder zijn dan 1 jaar.
De facturen moeten bovendien het dubbel bedragen van de premie die per bouwonderdeel werd vastgelegd.

Welke werken komen in aanmerking?

 1. Dakwerkzaamheden
 2. Buitenschrijnwerk vernieuwen met hoogrendementsbeglazing
 3. Gevelwerkzaamheden (reinigen, voegwerk vernieuwen, gevelbekleding, ...)
 4. Behandelen van optrekkend muurvocht
 5. Plaatsen of vernieuwen van de enige sanitaire installatie
 6. Geheel of gedeeltelijk vernieuwen van de elektrische installatie (keuringsattest vereist)
 7. Werkzaamheden om risico's op CO vergiftiging te verhelpen
 8. Plaatsen van een warmwatertoestel op gas met gesloten verbranding type C
 9. Plaatsen van maximaal 3 verwarmingstoestellen op gas type C of het vervangen van een bestaande Cv-ketel door een hoogrendementsketel
 10. De installatie van een volledige centrale verwarming
 11. Het bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een rookkanaal
 12. Verbouwingswerkzaamheden om overbewoning tegen te gaan: werkzaamheden die betrekking hebben op het vergroten of het herbouwen van woon-, kook- of slaapvertrekken van de woning.

Hoeveel bedraagt de premie?

 1. Dakwerken: € 1.250
 2. Buitenschrijnwerk: € 1.250
 3. Gevelwerken: € 1.500
 4. Behandelen optrekkend vocht: € 750
 5. Sanitair: € 750
 6. Elektriciteit: € 750
 7. CO vergiftiging verhelpen:
  • waterverwarmingstoestel op gas: € 250
  • verwarmingstoestellen op gas of nieuwe hoogrendementsketel: € 250 per toestel (maximum 3)
  • installatie van volledige centrale verwarming: € 1.000
  • werken aan het rookkanaal: € 500
 8. Verbouwingswerken om overbewoning te verhelpen: 50% van de factuur met een minimum premie van € 600 en een maximum premie van € 1.250.

Hulp nodig bij de aanvraag?

Wie meer inlichtingen, verduidelijking of informatie wil, kan steeds bij de Habito woonwinkel terecht. Ook voor het helpen opmaken van de aanvragen staan we steeds ter beschikking.

Meer info is ook te vinden op: Verbeteringspremie