De Vlaamse Aanpassingspremie 65+

Wanneer jij of één van de inwonende gezinsleden de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, en je woningaanpassingen doet voor bijzondere behoeften, kan je eventueel aanspraak maken op een aanpassingspremie van de Vlaamse Overheid.

Hiervoor wordt het inkomen van de aanvrager (of inwonende 65+), de kost van de werken en de geldigheid van de facturen nagegaan.

Inkomen van de aanvrager

Voor aanvragen in 2018 werd het maximaal inkomen (= gezamenlijk belastbaar inkomen van 2015) vastgelegd op € 30.640, te verhogen met € 1.600 per persoon ten laste.

Kost van de werken

De aanpassingspremie kan worden aangevraagd bij aanpassingswerken voor een minimum factuurbedrag van € 1.200 (incl. btw).

Onder andere volgende werken komen in aanmerking:
- maken van een aangepaste badkamer of toilet
- installeren van een traplift of rolstoeltraplift
- aanbrengen van vast verankerde hulpmiddelen om zich te verplaatsen
- het automatiseren van bestaande toegangsdeuren, garage poorten of rolluiken
- het toegankelijker maken van de woning (bv. hellende vlakken)
- voldoende ruimte creëren in de woning (bv. breder maken van deuropeningen)
- wegwerken van niveauverschillen

Facturen

Voor de uitgevoerde werken worden facturen in aanmerking genomen van maximum 1 jaar oud op datum van de aanvraag.
De facturen betreffen de aankoop van materialen of de uitvoering de uitvoering van de werken uitgevoerd door een aannemer.

Premie

De premie bedraagt 50% van de geldige facturen, met een minimum van € 600 en een maximum van € 1.250.

Hulp nodig bij de aanvraag?

Wie meer inlichtingen, verduidelijking of informatie wil, kan steeds bij de Habito woonwinkel terecht. Ook voor het helpen opmaken van de aanvragen staan we steeds ter beschikking.

Meer info is ook te vinden op: Aanpassingspremie