Aanpassingspremie 2019

Of u nu bewoner of huurder bent, het kan zijn dat uw woning op een gegeven moment niet meer is aangepast aan uw leeftijd. Vanaf 1 juni 2019 kunt u als 65-plusser een beroep doen op de aanpassingspremie als aparte verbouwingspremie.

Wie kan de premie aanvragen?

 • Een 65-plusser die aanpassingswerken uitvoert aan een eigen woning.
 • Een 65-plusser die huurt op de private huurmarkt met een huurovereenkomst van minstens drie jaar.
 • Een bewoner die zijn woning aanpast voor een inwonende 65-plusser, die een bloed- of aanverwant is tot de tweede graad.
 • Een eigenaar die voor minstens negen jaar de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor, en de woning aanpast voor een inwonende 65-plusser.

De 65-plusser mag op de aanvraagdatum geen andere woning volledig in volle eigendom hebben.

Voor aanvragen ingediend in 2019 mag het inkomen van de 65-plusser (en de eventuele samenwonende partner) niet hoger zijn dan:

 • 31.340 euro voor een alleenstaande
 • 43.870 euro voor een 65-plusser met een persoon ten laste, te verhogen met 3.510 euro per bijkomende persoon ten laste
 • 43.870 euro voor koppels, te verhogen met 3.510 euro per bijkomende persoon ten laste.

De inkomenstoets gebeurt op basis van het laatst gekende aanslagbiljet (maximaal drie jaar oud). Meestal is het inkomen van twee jaar voor de aanvraag beschikbaar.

Hoeveel bedraagt de premie?

De kostprijs van de werken moet, per categorie, minstens 1.200 euro bedragen (inclusief BTW). De premie bedraagt 50% van de aanvaarde kostprijs, met een maximale tegemoetkoming van 1.250 euro.

Welke werken komen in aanmerking?

Het moet gaan om aanpassingen van:

Categorie 1, de technische installatie of sanitaire voorzieningen, zoals:

 • een aangepaste badkamer (met minstens een douche en een wastafel);
 • een toilet en zo nodig een tweede toilet op een andere woonverdieping dan het eerste toilet;
 • een traplift of rolstoelplateaulift;
 • elektromechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen in de woning die vastzitten aan het gebouw;
 • handgrepen en steunmiddelen in badkamer of toilet;
 • de automatisering van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken.

Categorie 2, aanpassingen die de toegankelijkheid van de woning verbeteren, zoals:

 • het aanbrengen van hellende vlakken, het verbreden van de toegangsdeur en het wegwerken van hinderlijke toegangsdrempels;
 • de verbreding van gangen of deuren of de vergroting of herschikking van woonvertrekken en sanitaire lokalen om meer ruimte te creëren in de woning;
 • de verhoging of verlaging van vloeren om niveauverschillen weg te werken;
 • de plaatsing van veilige binnentrappen;
 • verbouwings- of aanpassingswerken om in de bestaande woning een ruimte in te richten waarin de 65-plusser zelfstandig en afzonderlijk kan wonen.

Wanneer aanvragen?

De premie is aan te vragen na de voltooiing en facturering van de werken. U voegt bij het aanvraagformulier duidelijke kopieën van bijhorende facturen (maximaal twee jaar oud op aanvraagdatum), offertes, plannen of andere bewijsstukken.

U kunt maximaal twee aanvragen indienen in een periode van tien jaar, maar niet voor werken van dezelfde categorie. Zo komt het plaatsen van een traplift niet in aanmerking voor een aanpassingspremie als u minder dan 10 jaar geleden ook al een aanpassingspremie hebt ontvangen voor werken aan de badkamer.

Belangrijk: Mogelijk komt u in aanmerking voor de renovatiepremie.

Meer informatie daarover vindt u op www.wonenvlaanderen.be.