Premie duurzaam bouwen en verbouwen

Ook de stad Poperinge wil investeringen in energiebesparende maatregelen aanmoedigen met premies voor bepaalde werken. De mogelijke premies verschillen naargelang het om een nieuwbouw woning gaat of een bestaande woning (= eerste bewoning van voor 1/1/2006).

Bestaande woningen (eerste bewoning van voor 1/1/2006):

 1. Buitenmuurisolatie
  • Er wordt een subsidie verleend voor het plaatsen van buitenmuurisolatie waarbij de minimum R-waarde van het nieuw geplaatste materiaal 1,3 m².K/W bedraagt.
  • Binnenisolatie wordt niet toegelaten, enkel het opvullen van de spouw en isolatie aan de buitenkant van de muur komen in aanmerking voor de subsidie. Bij na-isolatie van een bestaande spouw moet de spouw volledig opgevuld worden met het isolatiemateriaal. Thermische (isolerende) folies komen niet in aanmerking.
  • De subsidie wordt enkel verleend voor werken aan bestaande delen van een woning. Alle werken aan delen van de woning die als nieuw zijn te beschouwen (heropbouw van een bestaand volume en uitbreiding) komen niet in aanmerking.
  • De subsidie bedraagt € 4,00/m² met een maximum van 100 m².

 2. Hoogrendementsbeglazing
  • Er wordt een subsidie verleend voor het vervangen van enkele of dubbele beglazing door hoogrendementsbeglazing.
  • Onder hoogrendementsbeglazing wordt een dubbele beglazing met een maximale U-waarde van 1,1 W/(m².K)
  • De subsidie wordt enkel verleend voor werken aan bestaande delen van een woning. Alle werken aan delen van de woning die als nieuw zijn te beschouwen (heropbouw van een bestaand volume en uitbreiding) komen niet in aanmerking.
  • De subsidie bedraagt € 8/m² vervangen enkele beglazing door hoogrendementsglas met een U waarde van max. 1,1 W/(m².K). Maximum subsidiebedrag: € 400.
  • De subsidie bedraagt € 15/m² vervangen enkele of dubbele beglazing door hoogrendementsglas met een U waarde van max. 0,8 W/(m².K). Maximum subsidiebedrag: € 600.
 3. Zonneboiler
  • Bij een zonneboiler is er een thermische omzetting van zonne-energie in warm water of warme lucht. De zonneboiler wordt gebruikt voor het verwarmen van sanitair water en gebouwen (ruimteverwarming).
  • Het verwarmen van het zwembad(water) met zonne-energie via de zonneboiler wordt niet betoelaagd.
  • De subsidie voor het plaatsen van een zonneboiler bedraagt € 250.
  • De subsidie voor een zonneboiler is éénmalig per afzonderlijke woongelegenheid.

 4. Warmtepomp
  • Een warmtepomp is een elektrisch of op gas aangedreven apparaat dat de in de natuur aanwezige warmte kan benutten om o.a. woningen te verwarmen.
  • Elektrische warmtepompen en gaswarmtepompen van het type bodem/water, water/water, directverdaming/water, directverdamping/directcondensatie komen in aanmerking.
  • De warmtepomp kan zowel voor ruimteverwarming als voor het verwarmen van sanitair water dienen, maar koeling (of gecombineerde koeling en verwarming) op basis van warmtepompen komt niet in aanmerking voor een subsidie. Zwembadverwarming, geheel of gedeeltelijk, komt eveneens niet in aanmerking.
  • Subsidiebedrag:
   • De subsidie voor het plaatsen van een elektrische warmtepomp bedraagt € 1.000.
   • De subsidie voor het plaatsen van een gaswarmtepomp bedraagt € 400.
   • De subsidie voor een warmtepomp is éénmalig per afzonderlijke woongelegenheid.

Nieuwbouw woningen 

 1. Bouwen volgens passiefhuisstandaard
  • Bij de subsidieaanvraag voor passiefhuis moet een kwaliteitsverklaring voor gebouwen in de passiefhuisstandaard afgeleverd door Passiefhuis-Platform vzw en een kopie van het energieprestatiecertificaat gevoegd worden.
  • Op datum van aanvraag mag het energieprestatiecertificaat maximum 1 jaar oud zijn.
  • De subsidie voor een passiefhuiswoning bedraagt € 3.000.
  • De subsidie voor een passiefhuis is éénmalig per afzonderlijke woongelegenheid.

 2. Bouwen van BEN-woning
  • Een BEN-woning is een beter geïsoleerde woning met aandacht voor de beglazing, de luchtdichtheid en de verwarmingsinstallatie dat voldoet aan de voorwaarden: max. E30 en max. K40.
  • Bij de subsidieaanvraag voor lage-energiewoning dient een kopie van de EPB-aangifte en het energieprestatiecertificaat gevoegd te worden.
  • Op datum van aanvraag mag het energieprestatiecertificaat maximum 1 jaar oud zijn.
  • De subsidie voor een lage-energiewoning bedraagt € 1.250.
  • De subsidie voor een BEN-energiewoning is éénmalig per afzonderlijke woongelegenheid. De koper van een woning in nieuwe staat kan de subsidie niet krijgen als de bouwheer de subsidie al zou gekregen hebben.

Meer info:

Het volledige subsidiereglement kunt u hieronder terug vinden met vermelding van alle detail voorwaarden.
Voor meer informatie kan je steeds langs komen op de zitdagen van de woonwinkel.

Belangrijk:

Aanvragen voor facturen van 2017 dienen ten laatste op 30/06/2018 ingediend te worden.
Aanvragen voor facturen van 2018 dienen ten laatste op 30/06/2019 ingediend te worden.

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het samen met een kopie van de factuur:

 • Per post: aan Stad Poperinge, t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1 te 8970 Poperinge.
 • Afgeven in de Habito woonwinkel (Sociaal Huis), Veurnestraat 22 te 8970 Poperinge.