Viervangpremie - De premie voor het vervangen van je oude gasketel.

Vervang je een oud aardgastoestel door een nieuw? Dankzij de vervangingspremie van GAS.BE kun je tot 500 euro terugverdienen als het oude toestel meer dan 20 jaar geleden werd geïnstalleerd.

Voorwaarden?

 • Er liggen meer dan twintig jaar tussen het jaar van installatie van het oude toestel en het jaar van de factuur voor de installatie van het nieuwe toestel.
 • De installatiefactuur voor het nieuwe toestel is gedateerd na 21 november 2019.
 • Het toestel dat wordt vervangen is een toestel voor uw centrale verwarming, een warmwatertoestel of een individueel ruimteverwarmingstoestel voor een woongebouw (vrijstaand huis, appartement of een gebouw met meerdere verdiepingen). De premie bedraagt:
  • 500 euro voor een nieuw centraal verwarmingstoestel op aardgas met een maximaal nominaal vermogen van 70 kW (condensatieketel, gaswarmtepomp, condenserende warme lucht generator, hybride warmtepomp op gas, micro cogeneratie op gas). Voor de toestellen met een nominaal vermogen hoger dan 70 kW, 5 euro extra per kW boven de 70 kW worden toegekend met een plafond van 2.500 euro per toestel (overeenkomstig met 470 kW);
  • 200 euro voor een nieuw warmwatertoestel op aardgas voor de onmiddellijke productie van warm water of voor de opslag ervan;
  • 150 euro voor een nieuw toestel voor individuele ruimteverwarming (kachel, convector of inbouwhaard) op aardgas).
 • Het nieuwe toestel is geïnstalleerd door een Cerga- of gecertificeerde installateur
 • De aanvrager is eigenaar van het toestel en een inwoner van België of een rechtspersoon die zijn hoofdkantoor heeft of in België actief is

Actievoorwaarden

Zorg ervoor dat je de volgende elementen ter beschikking hebt om de premie aan te vragen:

 • Bevestiging van de anciënniteit:
  • Ofwel de installatiefactuur van toen
  • Ofwel de foto van het typeplaatje van het apparaat
  • Ofwel een onderhoudsrapport van vóór 2019 met vermelding van de leeftijd van het toestel
  • Ofwel een EPB-certificaat van het gebouw dat de leeftijd van het verwarmingssysteem bevestigt
 • Foto van de oude toestel indien mogelijk;
 • Factuur van de nieuwe installatie met vermelding van het type toestel dat is geïnstalleerd. Als het toestel niet wordt vermeld, geef dan ook de offerte met vermelding van het geïnstalleerde toestel.
 • Foto van het nieuwe toestel (volledig).
 • Als uw installateur niet CERGA is, is een conformiteitscontroleverslag van de nieuwe installatie door een controle organisme verplicht. Deze eis houdt geen verband met de geldende regelgeving, maar is een verplichte voorwaarde voor het verkrijgen van de premie.
  De erkende keuringsinstanties staan vermeld op http://cerga.be/nl/kvbg-en-contacten/controleorganismen

Klik hier voor alle informatie en voorwaarden.

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langskomen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren? Maak een afspraak.