Viervangpremie

Vervangt u een oude gasketel door een nieuwe condensatieketel?

Minder CO2 uitstoten en tegelijkertijd meer besparen? Vervang je oude gastoestel door een nieuw toestel op gas en ontvang tot € 500 vervangpremie.

Voorwaarden voor het toekennen van de vervangingspremie

Door Gas.be wordt een premie toegekend voor de vervanging van een toestel op gas dat vóór 1 januari 2000 in België is geïnstalleerd. Het te vervangen toestel is een centrale verwarmingsketel, een toestel voor de productie van warm water of een toestel voor individuele verwarming opgesteld in een residentieel gebouw (eengezinswoning, appartement of appartementsgebouw). De premie bedraagt:

  • 500 euro voor een nieuw centraal verwarmingstoestel op gas met een maximaal nominaal vermogen van 70 kW (condensatieketel, gaswarmtepomp, condenserende warme lucht generator, hybride warmtepomp op gas, micro cogeneratie op gas). 5 euro extra per kW worden toegekend met een plafond van 2.500 euro per toestel (overeenkomstig met 470 kW);
  • 200 euro voor een nieuw warmwatertoestel op gas voor de onmiddellijke productie van warm water of voor de opslag ervan;
  • 150 euro voor een nieuw toestel voor individuele ruimteverwarming (kachel, convector of inbouwhaard op gas).

De aanvrager is een inwoner van België of een rechtspersoon die zijn hoofdkantoor heeft of in België actief is en eigenaar is van het te vervangen toestel, dat vóór 1 januari 2000 in zijn gebouw werd geïnstalleerd.

Actievoorwaarden

De premieaanvraag moet vóór de vervanging worden ingediend via de website gas.be.

De installatie moet worden uitgevoerd en functioneren op gas binnen de 3 maanden volgend op de premieaanvraag, geldig ingediend via deze website.

Het dossier voor de premieaanvraag moet compleet zijn, uiterlijk op het einde van de derde maand na de start van de aanvraag. Na deze termijn wordt de premieaanvraag verwijderd, het budget vrijgegeven en moet deze zo nodig opnieuw worden ingediend, met het risico dat het budget werd opgebruikt en er geen verdere actie kan worden ondernomen.
Het dossier wordt als compleet beschouwd als het ten minste de volgende elementen bevat:

 • de premieaanvraag,
 • een foto van de situatie van het/de toestel(len),
 • een foto van de situatie met het/de nieuwe toestel(len),
 • een foto van het/de identificatieplaatje(s) of van eender welk document dat de ouderdom van het toestel bewijst (factuur, gebruiksaanwijzing); een attest van een technicus wordt niet als een bewijs beschouwd
 • de factuur van de installateur, opgesteld op naam van de aanvrager, met een expliciete vermelding van het/de nieuwe geïnstalleerde toestel(len).
 • indien de installateur niet CERGA-gecertificeerd is, een certificaat van een gecertificeerde controle organisme in België op het gebied van veiligheid van installaties op gas.
 • het sloopattest van de oude toestellen.

Klik hier voor alle informatie en voorwaarden.

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langs komen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren ? Boek hier je afspraak.