Facturen 2020

Minder energie verbruiken en het milieu ontzien. Het loont altijd de moeite, maar kost je wel een financiële inspanning. Die inspanning willen we graag wat lichter voor je maken met deze interessante premies. Een belangrijke voorwaarde is wel dat je de premie ten laatste een jaar na je laatste factuur aanvraagt (datum eindfactuur tussen 1/01/2020 en 31/12/2020).

ISOLATIE (in woningen aangesloten op het distributienet voor 1/1/2006 of bouwaanvraag uiterlijk op 31/12/2005)

Dak- of zoldervloerisolatie

Voorwaarde: Rd-waarde minstens 4,5 m²K/W

Premiebedrag: 4€/m² als een aannemer plaatst, 2€/m² als je zelf plaatst

Verplichte documenten:

- Een kopie van alle facturen

- Een attest met technische informatie over de geplaatste isolatie

- Een bewijsstuk indien je beschermde klant bent

Buitenmuurisolatie aan buitenkant van de buitenmuur

Voorwaarde: Rd-waarde minstens 3,0 m²K/W

Premiebedrag: 15€/m² als een aannemer plaatst

Verplichte documenten:

 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste isolatie
 • Een bewijsstuk indien je beschermde klant bent

Buitenmuurisolatie aan binnenkant van de buitenmuur

Voorwaarde: Rd-waarde minstens 2,0 m2K/W, architect met controletaak of aannemer met certificaat van bekwaamheid of aspirant

Premiebedrag: 15€/m² als een aannemer plaatst

Verplichte documenten:

 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste isolatie
 • Een attest van de begeleidende architect of de gecertificeerde aannemer als het gaat om isolatie aan de binnenkant van de muur.
 • Een bewijsstuk indien je beschermde klant bent

Spouwmuurisolatie

Voorwaarde: lambdawaarde maximaal 0,065 W/mK, volledige spouw gevuld, spouw minstens 50 mm

Premiebedrag: 5€/m² als een aannemer plaatst

Verplichte documenten:

 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste isolatie
 • Een ondertekende “Verklaring van Overeenkomstigheid met STS 71-1” als het gaat om spouwmuurisolatie.
 • Een bewijsstuk indien je beschermde klant bent

Beglazing

Voorwaarde: U-waarde ≤ 1,0 W/m²K

Premiebedrag: 8€/m² als een aannemer plaatst

Verplichte documenten:

 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste isolatie
 • Een bewijsstuk indien je beschermde klant bent
 • Foto’s van het geplaatste glas. De foto’s tonen duidelijk het gebouw waarin het glas geplaatst is. Graag 1 foto per gevel.

Vloer- of kelderisolatie

Voorwaarde: R-waarde ≥ 2

Premiebedrag: 6€/m² als een aannemer plaatst

Verplichte documenten:

 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste isolatie
 • Een bewijsstuk indien je beschermde klant bent

ENERGIEBESPARENDE TOESTELLEN (in woningen aangesloten op het distributienet voor 1/1/2014 of bouwaanvraag uiterlijk op 31/12/2013)

Zonneboiler

Voorwaarde: Niet cumuleerbaar met een warmtepompboiler.

Premiebedrag: 550 euro per m² en tot maximum 2 750 euro (40% van het factuurbedrag) bij plaatsing door een aannemer

Verplichte documenten:

- Een kopie van alle facturen

- Een attest met technische informatie over de geplaatste zonneboiler

- Een foto van de zonnecollectoren met vermelding van datum waarbij het gebouw ook zichtbaar is

- Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning

- Een bewijsstuk indien je beschermde klant bent

Warmtepomp

Voorwaarde: Maximaal 1 keer om de 10 jaar aan te vragen én warmtepomp heeft een Europees productlabel

Premiebedrag: per wooneenheid en maximaal 40% van de factuur

- Geothermisch: 4000€

- Lucht-water: 1500€

- Hybride lucht-water: 800€

- Lucht-lucht: 300€

Verdubbeling premiebedrag als je:

- een warmtepomp plaatst ter vervanging van een bestaande elektrische verwarming op uitsluitend nachttarief

- een warmtepomp plaatst in een straat waar geen aardgasleiding ligt

Warmtepompboiler

Voorwaarde: Enkel voor sanitair warm water

Premiebedrag: 300€/m² als een aannemer plaatst

Verplichte documenten:

- Een kopie van alle facturen

- Een attest met technische informatie over de geplaatste warmtepompboiler

- Een foto van de volledige warmtepompboiler met vermelding van datum

- Een kopie van het Europees productlabel

- Een bewijsstuk indien je beschermde klant bent

Ventilatiesysteem

Voorwaarde: Enkel voor ventilatiesystemen met warmterecuperatie van minimum 75% en/of vraagsturing met een reductiefactor kleiner dan 0,9

Premiebedrag: Geen premie, telt wel me voor de totaalrenovatiebonus (BENO-pass)

Verplichte documenten:

- Een kopie van alle facturen

- Een attest met technische informatie over het geplaatste ventilatiesysteem

- Een foto van de het geplaatste ventilatiesysteem met vermelding van datum

- Een meetrapport dat de uitgevoerde debietmeting en de werkelijke debieten vermeldt

- Een bewijsstuk indien je beschermde klant bent

NIEUWBOUW

E-peil

Je krijgt niet enkel een premie als je een bestaande woning energiezuiniger maakt. Nieuwbouwwoningen en -appartementen krijgen een premie voor een laag energieprestatiepeil of E-peil. Hoe lager dat peil, hoe energiezuiniger de woning.

Opgelet!: Bouwaanvragen vanaf 01/01/2017 komen niet meer in aanmerking voor premie E-peil.

PREMIES VOOR BESCHERMDE AFNEMERS

Kortingsbon voor de aankoop van een energiezuinige wasmachine of koelkast

Bij de aankoop van een energiezuinige wasmachine of koelkast kun je genieten van een korting van 150 euro als je een beschermde afnemer bent.
Als je in aanmerking komt, stuurt Fluvius je per aangetekende brief een gepersonaliseerde kortingsbon ter waarde van 150€.

Condensatieketel

Als je je bestaande, verouderde verwarmingsinstallatie vervangt door een individuele condensatieketel op aardgas, stookolie of propaan, kan je genieten van een fikse premie.

Premie van 1 800 euro per condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. Enkel voor woningen waar een beschermde klant woont.

Huur- en isolatiepremie

Als kwetsbare klant huur je vaak noodgedwongen energieverslindende woningen op de private markt. Omdat de eigenaar van het gebouw zelf de energiefactuur niet betaalt, heeft hij of zij er vaak weinig belang bij om te investeren in energiebesparende maatregelen. Om kwetsbare huurders een stevig duwtje in de rug te geven, bieden we de huur- en isolatiepremie aan met begeleiding op maat én een extra hoge premie. Zo kan je je verhuurder alsnog over de streep trekken om jouw huurwoning energiezuiniger te maken.

Premie van 20 euro per vierkante meter geplaatste dak- of zoldervloerisolatie, 85 euro per vierkante meter geplaatste hoogrendementsbeglazing en 12 euro per vierkante meter geplaatste spouwmuurisolatie bij plaatsing door een aannemer.

Meer informatie: https://www.huur-en-isolatiepremie.be/huurders/

Verhoogde premies voor beschermde klanten

Je geniet van een extra tegemoetkoming bij een aantal premies als je beschermde afnemer bent.

PREMIES VOOR SOCIALE VERHUURDERS

Huur- en isolatiepremie

Als kwetsbare klant huur je vaak noodgedwongen energieverslindende woningen op de private markt. Omdat de eigenaar van het gebouw zelf de energiefactuur niet betaalt, heeft hij of zij er vaak weinig belang bij om te investeren in energiebesparende maatregelen. Om kwetsbare huurders een stevig duwtje in de rug te geven, bieden we de huur- en isolatiepremie aan met begeleiding op maat én een extra hoge premie. Zo kan je je verhuurder alsnog over de streep trekken om jouw huurwoning energiezuiniger te maken.

Meer informatie: https://www.huur-en-isolatiepremie.be/verhuurders/

Premies voor sociale verhuurders

Als je een woning verhuurt op de private markt, ben je misschien niet meteen geneigd om te investeren in energiebesparende maatregelen. Verhuur je een woning aan een kwetsbare klant? Dan heb je recht op extra hoge premies en begeleiding via de huur-en isolatiepremie. Zo maken we het je een stuk makkelijker om de stap te zetten. Premies verlagen de kosten en een projectpromotor neemt je alle praktische zorgen uit handen.

Bij een huur- en isolatiepremie begeleidt een projectpromotor zowel de huurder als de verhuurder bij de voorbereiding en de uitvoering van de energiebesparende werken en staat in voor de planning van de uit te voeren werken. Die projectpromotor stelt een vakbekwame aannemer aan en vraagt de premies aan bij Fluvius. Als verhuurder hoef je hiervoor dus eigenlijk niets zelf te doen.

We verwachten wel van jou als sociale verhuurder dat je:

 • De verhuurprijs niet verhoogt na de werken
 • Het lopende huurcontract niet voortijdig opzegt
 • Het restbedrag voor de investering betaalt

Deze premie geldt voor 3 ingrepen:

 1. Plaatsing van dak- of zoldervloerisolatie
 2. Navulling van spouwmuren
 3. Plaatsing van hoogrendementsglas

Meer informatie over de premies van Fluvius: https://www.fluvius.be/nl/thema/premies

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langs komen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren? Boek hier je afspraak.