Buitenmuurisolatie

Facturen 2020 (De aanvraag moet ingediend worden uiterlijk binnen het jaar na datum van de laatste factuur (= eindfactuur).

Belangrijk

 • Datum eindfactuur tussen 1/01/2020 en 31/12/2020
 • R-waarde ≥ 3 m² K/W (buitenmuurisolatie)
 • Spouw ≥ 50 mm lambda max. 0,065 W/mK (spouwmuurisolatie)
 • R-waarde ≥ 2 m² K/W (binnenmuurisolatie)
 • Een aannemer moet de isolatie plaatsen

Premiebedrag

 • 15 euro/m² voor buitenmuurisolatie aan de buitenzijde of binnenzijde
 • 5 euro/m² voor spouwmuurisolatie

Premiebedrag beschermde afnemer

 • 22,50 euro/m² voor buitenmuurisolatie aan de buitenzijde
 • 22,50 euro/m² voor buitenmuurisolatie aan de binnenzijde
 • 9 euro/m² voor spouwmuurisolatie

Verplicht toe te voegen

 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste isolatie

Toe te voegen indien van toepassing

 • Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest
 • Een ondertekende "Verklaring van Overeenkomstigheid met STS 71-1" (enkel bij spouwmuurisolatie)
 • Een attest van de begeleidende architect of de gecertificeerde aannemer (enkel bij binnenmuurisolatie)
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent

Klik hier om de premievoorwaarden na te lezen.

 

Facturen 2021 (Facturen die meetellen voor de bepaling en behandeling van de premie mogen op het moment van de aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn)

Belangrijk

 • Datum eindfactuur tussen 1/01/2021 en 31/12/2022
 • R-waarde ≥ 3 m² K/W (buitenmuurisolatie)
 • Spouw ≥ 50 mm lambda max. 0,065 W/mK (spouwmuurisolatie)
 • R-waarde ≥ 2 m² K/W (binnenmuurisolatie)
 • Een aannemer moet de isolatie plaatsen

Premiebedrag

 • 30 euro/m² voor buitenmuurisolatie aan de buitenzijde
 • 15 euro/m² voor buitenmuurisolatie aan de binnenzijde
 • 5 euro/m² voor spouwmuurisolatie

Premiebedrag voor beschermde afnemer

 • 45 euro/m² voor buitenmuurisolatie aan de buitenzijde
 • 22,50 euro/m² voor buitenmuurisolatie aan de binnenzijde
 • 9 euro/m² voor spouwmuurisolatie

Verhoging premiebedrag

 • Toepassing uitsluitend nachttarief:
  • 45 euro/m² voor buitenmuurisolatie aan de buitenzijde
  • 22,50 euro/m² voor buitenmuurisolatie aan de binnenzijde
  • 7,5 euro/m² voor spouwmuurisolatie
 • Asbestverwijdering tijdens de renovatiewerken bij buitenmuurisolatie aan de buitenzijde: 38 euro/m²

De verhogingen zijn ondergeschikt aan en niet cumuleerbaar met de verhogingen van de premiebedragen voor beschermde afnemers.

Verplicht toe te voegen

 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste isolatie

Toe te voegen indien van toepassing

 • Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • Een attest asbestverwijdering met technische informatie over de verwijderde asbesthoudende materialen
 • Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent

Klik hier om de premievoorwaarden na te lezen.

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langskomen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren? Maak een afspraak.