Beglazing

Facturen 2020 (De aanvraag moet ingediend worden uiterlijk binnen het jaar na datum van de laatste factuur (= eindfactuur).

Belangrijk

 • Datum eindfactuur tussen 1/01/2020 en 31/12/2020
 • U-waarde ≤ 1,0 W/m²K
 • Een aannemer moet de beglazing plaatsen

Premiebedrag

 • 8 euro/m²

Premiebedrag beschermde afnemer

 • 56 euro/m²

Verplicht toe te voegen

 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste beglazing
 • Foto’s van het geplaatste glas genomen langs de buitenkant van het gebouw. De foto’s tonen duidelijk het gebouw waarin het glas geplaatst is. Graag 1 foto per gevel.

Toe te voegen indien van toepassing

 • Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent

Klik hier om de premievoorwaarden na te lezen.

 

Facturen 2021 (Facturen die meetellen voor de bepaling en behandeling van de premie mogen op het moment van de aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn)

Belangrijk

 • Datum eindfactuur tussen 1/01/2021 en 31/12/2022
 • U-waarde ≤ 1,0 W/m²K
 • Een aannemer moet de beglazing plaatsen

Premiebedrag

 • 16 euro/m²

Premiebedrag voor beschermde afnemer

 • 56 euro/m²

Verhoging premiebedrag

Toepassing uitsluitend nachttarief: verhoging premiebedrag met 50%

De verhogingen is ondergeschikt aan en niet cumuleerbaar met de verhoging van het premiebedrag voor beschermde afnemers.

Verplicht toe te voegen

 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste beglazing
 • Foto’s van het geplaatste glas genomen langs de buitenkant van het gebouw. De foto’s tonen duidelijk het gebouw waarin het glas geplaatst is. Graag 1 foto per gevel.

Toe te voegen indien van toepassing

 • Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent

Klik hier om de premievoorwaarden na te lezen.

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langskomen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren? Maak een afspraak.