Verkaveling langs Woestenstraat in Oostvleteren krijgt vorm

WVI realiseert in samenwerking met de gemeente Vleteren en de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel het nieuw woonproject aan de Woestenstraat in Oostvleteren.

WVI zal er 20 sociale bouwkavels realiseren, waarvan 8 loten worden bestemd voor open bebouwing en 12 loten voor halfopen bebouwing. De bouwmaatschappij De Mandel zal er 10 sociale koopwoningen en 10 sociale huurwoningen bouwen. De werkzaamheden in dit project zijn momenteel volop in uitvoering.

Geïnteresseerde kandidaat-kopers kunnen zich nog steeds vrijblijvend als kandidaat-koper bij WVI inschrijven (https://www.wvi.be/nl/aanbod/wonen/inschrijven-op-wachtlijst) voor de eventuele aankoop van een perceel bouwgrond in dit project.
Voor meer info over deze verkaveling en de verkoopsvoorwaarden, kan u terecht bij de dienst verkoop van WVI, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge (050/36.71.71 of wonen@wvi.be).