Sloop- en heropbouwpremie

Je kan als particulier een premie van € 7500 krijgen voor de afbraak van één of meer gebouwen en de herbouw van één of meer woningen of appartementsgebouw die ermee gepaard gaat.

De premie kan worden aangevraagd voor een bouwproject betreffende de gecombineerde afbraak van één of meer gebouwen en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw die ermee gepaard gaat.

De sloop- en herbouwvergunning moeten gezamenlijk, in één aanvraag bij de vergunningverlenende overheid zijn aangevraagd tussen 1 oktober 2018 en 31 oktober 2019. Indien de sloop- en herbouwvergunning apart werd aangevraagd (waarvan de sloopvergunning in de periode 1 oktober 2018 – 28 februari 2019 werd aangevraagd of de sloop in diezelfde periode werd gemeld), is er een overgangsmaatregel voorzien. Ook twee afzonderlijke aanvragen voor afbraak en heropbouw geven tijdelijk recht op de korting.

Vraag tijdig uw sloop- en herbouwpremie aan!

Om in aanmerking te komen voor de slooppremie, moet je de premie verplicht aanvragen onmiddellijk na het indienen van de omgevingsvergunning voor sloop- en herbouw. Algemene regel: binnen de maand na de aanvraag van de omgevingsvergunning voor sloop- en herbouw. Hierop zijn enkele uitzonderingen van toepassing.

Dossiers die te laat worden ingediend, kunnen niet genieten van de premie.

Klik hier voor meer informatie over de sloop- en heropbouwpremie.

 

Opgelet! Tot 28 juni 2019 was de indientermijn nog 1 maand i.p.v. 3 maanden. De Vlaamse Regering heeft op 28 juni beslist om de aanvraagtermijnen voor de sloop- en herbouw te versoepelen. Dossiers waarvoor de premie niet tijdig werd aangevraagd, krijgen nog tot en met 30 september 2019 om de premie aan te vragen.