Premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij

Stroom afkomstig van bijv. zonnepanelen of windmolens die niet meteen kan worden verbruikt, wordt op het net gezet. Voor het gebruik van het net betalen consumenten die zelf hun stroom opwekken een prosumententarief. Met een batterij kunnen kleine producenten hun overtollige stroom voortaan zelf opslaan en verbruiken als ze die nodig hebben. De premie kan aangevraagd worden tot eind 2021.

We raden u aan om de premie-aanvraag zeker binnen de termijn van 3 maanden na de laatste factuurdatum in te dienen. Anders zal uw premie-aanvraag niet worden goedgekeurd. U kan de premie-aanvraag indienen ook als u nog niet over alle nodige bewijzen zou beschikken. Ontbrekende bewijzen kunnen later nog toegevoegd worden aan het premiedossier. Sommige bewijzen moeten aangevraagd worden bij externe organisaties (o.a. het attest van Fluvius). Het kan enige tijd duren vooraleer u dit bewijs ontvangt dus vraag dit bewijs zeker tijdig aan. De premie zal pas uitbetaald worden eens het dossier volledig en goedgekeurd is.

Vraag je premie hier online aan.