Mijn VerbouwPremie voor gascondensatieketel tot en met 31 oktober 2023

Wie investeert in een gascondensatieketel (met productlabel A), kan hiervoor een premie aanvragen. De Vlaamse Regering nam op vrijdag 2 juni 2023 de principiële beslissing om de premie voor een gascondensatieketel stop te zetten voor eindfacturen vanaf 1 november 2023. De aanvraag van de premie zal nog mogelijk zijn tot en met 31 oktober 2024, op voorwaarde dat de eindfactuur dateert van voor 1 november 2023 (en facturen maximaal 2 jaar oud zijn, op het ogenblik van de aanvraag). Verwacht wordt dat deze beslissing nog voor het zomerreces finaal wordt goedgekeurd. De afschaffing van de premie, kadert in de uitvoering van Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030.

Klik hier voor meer informatie.