Laat jouw eigendom je niet los? Verhuur je woning dan gerust via sociaal verhuurkantoor Woonsleutel te Ieper!

Je hebt een huis, appartement of studio die je kan verhuren? Dat is goed nieuws! Maar geeft jouw eigendom je naast rendement ook zorgen en stress? Lig je er wakker van? Kortom, laat jouw eigendom je niet los? Verhuur dan gerust aan sociaal verhuurkantoor De Woonsleutel!

Zorgeloos verhuren
Het sociaal verhuurkantoor (SVK) regelt alles én je geniet van een gegarandeerde huuropbrengst voor de volledige looptijd van het huurcontract.
SVK Woonsleutel zorgt voor:
-    Het huurcontract, de plaatsbeschrijving en andere administratieve handelingen
-    De maandelijkse betaling van de huur
-    De brandverzekering
-    De organisatie van herstellings- en onderhoudswerken ten laste van de huurder
-    Het onderverhuren van jouw woning
-    Begeleiding van de onderhuurder
Het sociaal verhuurkantoor vraagt in ruil hiervoor aan de verhuurder geen commissieloon, maar wel een redelijke huurprijs dat lager ligt dan de marktprijs.

Het SVK, een ideale partner
SVK’s worden erkend door de Vlaamse Overheid. Je sluit een huurcontract af met een SVK, dat op zijn beurt de woning doorverhuurt aan kandidaat-huurders. Je ontvangt maandelijks de huur. Daaraan verandert niets. En je blijft genieten van alle voordelen en zekerheden uit de Woninghuurwet.
Maar je krijgt wél extra zekerheid. Want het sociaal verhuurkantoor Woonsleutel betaalt altijd stipt, zelfs wanneer jouw woning niet verhuurd is! Bovendien krijg je nooit te maken met wanbetalers of heeft u geen risico op langdurige gerechtelijke procedures, dat risico valt ten laste van het SVK. Het SVK is immers jouw huurder en draagt dus alle huurdersverplichtingen.

Jouw voordelen als verhuurder
Naast de zekerheden die je al geniet via de woninghuurwet, biedt SVK Woonsleutel nog tal van andere voordelen:
-    Gegarandeerde huuropbrengsten
-    Het vermijden van leegstand van jouw woning
-    De garantie dat je jouw woning op het eind van de overeenkomst weer in oorspronkelijke staat terug krijgt (rekening houdend met de normale slijtage)
-    Een verlaagd tarief onroerende voorheffing
-    Een verlaagd btw-tarief bij nieuwbouw (12%)
-    Sloop-en heropbouwpremie (btw-tarief van 6%)
-    Samen met een professionele partner
-    Gunsttarief registratierechten van 7% bij aankoop woning indien verhuur aan SVK

Jouw woning moet gerenoveerd worden?
Als je jouw woning verhuurt aan ons sociaal verhuurkantoor is deze conform aan de Vlaamse woonnormen (veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit).
Ook als jouw woning aan renovatie toe is, kan het SVK je op weg helpen. De Vlaamse Overheid voorziet voor de eigenaar die verhuurt aan een SVK volgende premies:
-    Renovatiepremie
-    Sociale dakisolatie-, beglazings- en spouwmuurisolatiepremie

Het SVK, jouw gewaardeerde partner in het woonbeleid
Vlaanderen telt bijna 50 door de Vlaamse Overheid erkende SVK’s. Sommige bestaan al meer dan 30 jaar. Ook lokale besturen en verschillende provinciebesturen ondersteunen de SVK’s.

Voor vrijblijvende informatie in verband met verhuren via Sociaal verhuurkantoor Woonsleutel kan je steeds terecht op het nummer: 057 21 98 50 of per mail via info@svkwoonsleutel.be. Ons kantoor is gelegen in de Meenseweg 71 te Ieper.