De rentevoeten van de woonkredieten van het Vlaams Woningfonds zijn verlaagd!

De rentevoeten van de woonkredieten van het Vlaams Woningfonds zijn verlaagd! Voortaan kan je lenen vanaf 1,6 % (rentevoet varieert in functie van de kredietduur).

Een andere belangrijke troef van de woonkredieten van het Vlaams Woningfonds voor (jonge) gezinnen is de mogelijkheid om tot 100% van de aankoopprijs of waarde van de woning te lenen waardoor men slechts over een beperkt startkapitaal dient te beschikken.

De overige voordelen zijn: de beperkte dossierkost, de kosteloze schatting, lagere leenaktekosten, geen bancaire verplichtingen en vrije keuze van verzekeringen.

Meer info vind je hier.