Voor wie?

Algemene doelgroep

  • Iedereen kan (nog tot eind 2018) een energielening krijgen voor een woning in Vlaanderen die je bewoont (als eigenaar of huurder) of die je verhuurt.
    De woning moet de hoofdverblijfplaats zijn van iemand.

Prioritaire doelgroep
Onderstaande personen behoren tot de ‘prioritaire doelgroep’ en komen in aanmerking voor een renteloze lening (0% intrest), ook nog vanaf 2019.

  1. Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (stickertje eindigt op 1).
  2. Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen dat lager is dan 18.363,39 euro (volgens het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting). Dat bedrag mag verhoogd mag worden met 3399,56 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is (inkomensgrenzen op 1 september 2017).
  3. Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
  4. Personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen.
  5. Beschermde afnemers.
  6. Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 30.640 euro. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van 3 jaar eerder.
  7. Eigenaars die hun woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor (SVK) aan personen uit bovenstaande doelgroepen.

Personen uit de doelgroepen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 kunnen bovendien gratis ondersteuning krijgen om te bepalen welke werken moeten worden uitgevoerd, prijsoffertes aan te vragen, een aannemer te kiezen, de werken op te volgen, en premies of subsidies aan te vragen.

Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen

Sinds 1 oktober 2017 kunnen ook niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw's,...) een energielening aanvragen. Ze kunnen dat nog tot eind 2019.