Voor wie?

Prioritaire doelgroep
Onderstaande personen behoren tot de ‘prioritaire doelgroep’ en komen in aanmerking voor een renteloze lening (0% intrest).

  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klever eindigt op 1);
  • huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste;
  • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun energiefactuur niet kunnen betalen;
  • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen (budgetbeheer of -begeleiding);
  • beschermde afnemers (personen die genieten van sociaal tarief);
  • gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal € 31.340,00 verhoogd met € 1.630,00 per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).

Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen

Sinds 1 oktober 2017 kunnen ook niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw's,...) een energielening aanvragen. Ze kunnen dat nog tot eind 2019.