Vlaamse energielening

Je kunt een energielening aanvragen bij de Habito woonwinkel.

Lening 2%: algemene doelgroep

Met een energielening kan je werken financieren waardoor u energie zal besparen in jouw woning of nieuwbouw BEN-woning. Je kunt maximaal € 15.000 lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van acht jaar. De intrest bedraagt 2%. Nog tot eind 2018 kan een energielening worden afgesloten.

Eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor) kunnen nog tot eind 2018 een lening voor maximaal € 15.000 afsluiten, aan een 0% interestvoet. De lening is terug te betalen over een periode van 10 jaar.

Lening 0%: prioritaire doelgroep

Daarnaast kan ook de prioritaire of kwetsbare doelgroep een energielening afsluiten tot 15.000 euro, terug te betalen over termijn van 10 jaar, intrest 0%. Ook in 2019 en daarna kan deze doelgroep nog een energielening afsluiten.  

Het gaat om volgende doelgroepen:

  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klever eindigt op 1);
  • huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.363,39 verhoogd met € 3.399,56 per persoon ten laste;
  • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
  • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
  • beschermde afnemers
  • gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal € 30.640 (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).

Lening 1%: niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen

Bepaalde niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw's,...) kunnen vanaf 1 oktober 2017 tot eind 2019 tot € 15.000 lenen aan 1% (op tien jaar).

Voor wie?

Iedereen kan een energielening krijgen voor een woning die hij/zij bewoont of verhuurt. Het moet steeds gaan over een hoofdverblijfplaats voor een natuurlijk persoon.

Verder lezen »
Voor welke werken?

Je kunt een energielening krijgen voor quasi alle energiebesparende investeringen. Sommige investeringen zijn onderworpen aan specifieke energieprestaties. Bij alle werken wordt verondersteld dat deze uitgevoerd worden door een aannemer, zodat er ook een aannemersgarantie is op de kwaliteit van uitvoering. Enkel in geval van dak- of zoldervloerisolatie kan je de werken zelf uitvoeren.

Verder lezen »
Procedure

Je kunt een energielening aanvragen bij het Energiehuis voor jouw gemeente. Je hoeft dus niet via jouw bankinstelling te lenen.

Verder lezen »
Bedrag

Je kunt maximum € 15.000 lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 8 of 10 jaar. De intrest bedraagt respectievelijk 2% of 0%.

Verder lezen »