Uw energiefactuur

Energieprijs

De prijs voor gas en elektriciteit op jouw factuur bestaat uit verschillende onderdelen: de energieprijs, de nettarieven en de heffingen. Deze staan ook zo vermeld op de factuur.

In de infografieken hieronder ziet u wat je betaalt aan wie en hoeveel:

De energieprijs bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Elektriciteitsprijs
  • Aardgasprijs
  • Kosten groene stroom
  • Kosten warmtekrachtkoppeling

Nettarieven

De nettarieven zijn de tarieven die je betaalt voor het vervoer van de energie tot bij je thuis of jouw onderneming en voor de geleverde diensten. Het bedrag varieert van netbeheerder tot netbeheerder. Het bedrag wordt door jouw energieleverancier gefactureerd, maar het gaat om diensten van jouw netbeheerder. Er zijn drie soorten nettarieven: distributienettarieven, transmissienettarieven en transportnettarieven. Daarnaast is er ook het prosumententarief dat door zonnepaneleneigenaars (met een maximaal AC-vermogen van de omvormer van 10 kW en met een terugdraaiende teller) moet betaald worden.

Heffingen

Op de energiefactuur staan ook een aantal heffingen die worden bepaald door de federale en de Vlaamse overheid. Het bedrag wordt door jouw energieleverancier gefactureerd. Hij stort deze door aan de overheid.

  • Energiebijdrage
  • Federale bijdrage
  • Bijdrage energiefonds