Sociaal tarief

Het sociaal tarief is een maatregel om personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieën van rechthebbenden te helpen om hun elektriciteits- en/of aardgasrekening te betalen. Het sociaal tarief is een gunstig tarief voor elektriciteit en/of aardgas. Dit tarief wordt twee keer per jaar berekend door de federale regulator voor energie, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

Om het sociaal tarief te genieten, moet je voldoen aan een van deze twee voorwaarden:

 • Een residentiële eindafnemer zijn, dit wil zeggen een klant die elektriciteit/aardgas aankoopt voor zijn eigen verbruik, bestemd voor het huishouden, en behoren tot:
  • Categorie 1: jij (of een persoon die bij je gedomicilieerd is) ontvangt een van de volgende tegemoetkomingen van het Openbaar Centrum van Maatschappelijk Welzijn (OCMW):
   • een leefloon;
   • een financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon;
   • een maatschappelijke steun van het OCMW die geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald door de federale staat;
   • een voorschot op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of een tegemoetkoming voor gehandicapten.
  • Categorie 2A: jij (of een persoon die bij je gedomicilieerd is) ontvangt een van de volgende tegemoetkomingen van de FOD Sociale Zekerheid Directie Personen met een Handicap (FOD SZ DGPH):
   • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 %;
   • een inkomensvervangende tegemoetkoming;
   • een integratietegemoetkoming;
   • een tegemoetkoming voor hulp van derden;
   • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (enkel in Brussel en Wallonië);
   • een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 % (erkenning via FOD SZ DGPH, maar betaling via het kinderbijslagfonds of sociaal verzekeringsfonds).
  • Categorie 2B: jij (of een persoon die bij je gedomicilieerd is) ontvangt de volgende tegemoetkoming via de Zorgkas waarbij de rechthebbende aangesloten is:
   • een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger: een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden).
  • Categorie 3: jij (of een persoon die bij u gedomicilieerd is) ontvangt een van de volgende tegemoetkomingen van de Federale Pensioendienst (FPD):
   • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
   • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
   • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 % (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen);
   • een tegemoetkoming voor hulp van derden.
 • Huurder zijn van een sociaal appartement.
  • Categorie 4: jij bent huurder van een sociaal appartement in een gebouw dat verhuurd wordt door een sociale huisvestingsmaatschappij, waarvan de verwarming op aardgas afhangt van een collectieve installatie.