Energiecontract

Is een energiecontract verplicht?

Elke verbruiker (alleenstaande, gezin, zelfstandige, bedrijf, overheidsinstelling, …) moet een contract voor elektriciteit en aardgas afsluiten met een energieleverancier. Energie verbruiken zonder contract is verboden.

Verder lezen »
Verhuis van een gezin

Als je verhuist, moet je altijd jouw energieleverancier verwittigen. Als je twee aparte leveranciers hebt, één voor elektriciteit en één voor aardgas, moet je ze allebei apart verwittigen. Jouw leverancier maakt een eindafrekening op voor het verbruik op het oude adres. Hij start ook de facturatie op voor het nieuwe adres. Daarvoor heeft hij de meterstanden nodig van jouw oude en nieuwe adres.

Verder lezen »
Uw energiefactuur

De prijs voor gas en elektriciteit op jouw factuur bestaat uit verschillende onderdelen: de energieprijs, de nettarieven en de heffingen. Deze staan ook zo vermeld op de factuur.

Verder lezen »
Sociaal tarief

Het sociaal tarief is een maatregel om personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieën van rechthebbenden te helpen om hun elektriciteits- en/of aardgasrekening te betalen. Het sociaal tarief is een gunstig tarief voor elektriciteit en/of aardgas. Dit tarief wordt twee keer per jaar berekend door de federale regulator voor energie, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

Verder lezen »